Kampanya Kapatıldı

Bafra Gazi İlkokulu Ortaokula Dönüştürülmesin

Bu kampanya 6 destekçiye ulaştı


GEÇMİŞİ 1898 YILINA KADAR UZANAN
BAFRA GAZİ İLKOKULUNUN DÖNÜŞTÜRÜLMEMESİ
VE CUMHURİYET DEĞERLERİMİZİN KORUNMASI İÇİN
BAFRA HALKININ VE BAFRALI OLAN TÜM CANLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR.
ANILARIMIZIN YOKEDİLMEMESİ VE ÇOCUKLARIMIZLA PAYLAŞARAK SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ...

1898 tarihinde açılan okulumuzun ilk yıllarında okutulan dersler günümüz doktora eğitimini bile aşar nitelikte....
1. Kuranı Kerim ve Malumatı Diniye. Türkçe Alfabe, Kıraat, İmlâ, Sarf ve Nahiv, Tahrir, Manzume ezberi ve yazı.
2. Mesahabatı Ahlakiye ve medeniye
3. Hesap ve Hendese .
4. Tarih ve Coğrafya.
5. Eşya Dersleri ve Ziraat
6. Resim ve El işlemeleri.
7. İdareyi Beytiye ve Tabahat.
8. Terbiye-i Bedeniye.
9. Musiki.
10. Lisanı Ecnebi .
11. Hal ve Hareket.
12. Dikkat
13. Sai Gayret.

 Bugün sibel imzanı bekliyor!

sibel çakıcı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «leydinature@gmail.com: Bafra Gazi İlkokulu Ortaokula Dönüştürülmesin». sibel ve imza atan diğer 5 kişiye katıl.