LETA METE LAJAN NAN BIDJÈ MERI YO POU YO KREYE SANT RESIKLAJ POU YO KA TRANSFÒME FRATRA.

0 a signé. Allez jusqu'à 1 000 !


Depi aprè ane 1986 vil nou yo tounen depotwa ak Poubèl kote nou jete fatra, nan tout lari, devan tout bwat leta, nan tout machin bis, kamyonèt, devan tout biznis ou jwenn Yon gro pil FRATRA. Pandan nou toujou ap di (lari a se salon pèp la).

Domaj anpil nan nou konn sèvi ak fatra sa kòm Yon adrès, gen lòt menm ki konn fin retire fatra devan pòt li  epi li al metel devan Kay Yon lòt moun eske sa se yon jès ki nòmal? Jere fatra nan lari Vin tounen Yon abitid.

Nou tout konnen nan tout vil se Meri a ki gen misyon pou kenbe vil la pwòp sansibilize moun  epi mete bon Jan estrikti Pou  Jere FRATRA. Men nan peyi AYITI nou we sa fèt lòt Jan kote Meri yo pa la pou ramase FRATRA yo jis la Pou sanble FRATRA epi Se yon lòt enstans ki la pou ramasel, sa vle di si lòt enstans lan pa ramasel nenpòt lòt moun Ki  opoze ak travay Meri ka deside gaye FRATRA ou byen pranl  al metel Yon lòt kote ,( a la traka Pou FRATRA).Nan lide Pou nou propoze yon solisyon Ki dirab nap  mande pou Ministè enteryè (Ministère de l' interieur) ak palman AYISYEN an soti yon dekrè ki bay Meri yo atribisyon pou yo kenbe vil la pròp pandan yap sanble fatra epi yap ramasel, epi metel nan yon sant kote yo resikle ( recycler) FRATRA , pou sa rive fèt nap mande pou yo mete lajan nan bidjè tout MERI ki nan peyi a epi egzije pou yo bay bon  program ak pwojè epi mande rapò sou ki Jan lajan sa depanse. 

Ann montre mouche leta se pa sèl chili ak brezil nou ka deside ale men nou ka deside ki peyi nou vle epi ki vizyon nou pou peyo nou. Nap mande pou tout moun kap viv Ki santi  yo konsène , si santi  yo wont  yo pa ka ap viv sou fatra ankò pou yo pote kole pandan nap di WI ak petisyon sa, nap patagel sou tout rezo sosyo yo nan tout radio ak televisyon bay tout lòt moun ki renmen pròpte et ki vle viv tankou moun.

Mesi anpil

Pou enfo:  3888-1917, 4308-3049 imel:haitikasechenn@gmail.com fatraseriches@gmail.com

ÒGanizasyon Ki sipòte petisyon sa:

1- KONEKTE AYITI

2- C N J H

3- ASSO-CONSEILS.

4- KONBIT JENES

5- AYITI NEXUS

6- GLOBAL SHAPERS COMMUNITY PORT-AU-PRINCE

7- H-TRANSANLTION & Consulting

8- HAITIZ

 Haiti k-se chenn compte sur vous aujourd'hui

Haiti k-se chenn a besoin de votre aide pour sa pétition “LETA METE LAJAN NAN BIDJÈ MERI YO , POU YO KA KREYE SANT RESIKLAJ POU YO KA TRANSFÒME FATRA EN RICHÈS.”. Rejoignez Haiti k-se chenn et 644 signataires.