ESKE NOU VLE LA GÔNAVE VIN YON PEYI POUKONT LI ???

0 a signé. Prochain objectif : 100 !
Quand elle atteindra 100 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !
Gonaviens EN ACTION a lancé cette pétition adressée à Les leaders et à

Depi plus pase 214 lane moun La Gonâve ap viv nan kras. Ankenn kondisyon pa reuni pou yo viv tankou moun. Pa gen dlo potab, pa gen kouran, pa gen lopital, pa gen wout bref pa gen ankenn sèvis de baz. Lè lapli pa tonbe moun paka manje lamizè ap taye banda. Pase pou yo panse chanje kondisyon lavi moun La Gonave, dirijan peyi dayiti yo panse vann zile ya ak blan pou yo jwenn lajan pou regle zafè pèsonel yo. Menm lajan taks moun La Gonave peye, leta piyajè peyi dayiti pa fè anyen ak li. Moun Lagonave bouke, yo di sètase e yo deside pran desten yo an men Sou baz rezolusyon 1933 Montevideo ak chat Nasyon Zuni alinea 2 sou otodetèminasyon. Gonavyen fanm kou gason deside pran tout dispozisyon dezòmè pou yo kreye yon peyi rich, pwospè, kote tout dwa fondamantal yo pral respekte. Peyi sila pap reprezante yon menas pou ankenn lot peyi. Nou mande leta Ayisyon pou respekte desizyon sa ki se konsekans iresponsabilite yo. Le rêve Gonaviens est possible.

0 a signé. Prochain objectif : 100 !
Quand elle atteindra 100 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !