Bevar rengøringspersonalets fastansættelse på AU

Bevar rengøringspersonalets fastansættelse på AU

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Marco Fortuna started this petition to Ledelsen på Aarhus Universitet

Aarhus Universitets ledelse vil udlicitere varetagelsen af rengøringsopgaverne på Aarhus BSS som led i en større 'effektiviseringsplan'. Det mener vi er en dårlig idé, fordi:

- Det tekniske personale, administrationen, undervisere og studerende alle er lige betydningsfulde dele i en helhed, som er vigtig at værne om, hvis vi skal undgå at AU bliver en fragmenteret, anonymiseret institution, hvor folk ikke kender hinanden. Vi ønsker at alle studerende og ansatte har et forhold til universitetet, som er mere end bare det komplet distancerede og rent professionelle. Vi tror på, at dette kan være med til at modvirke den institutionelle fremmedgørelse.

- Det gode, nære forhold mellem rengøringspersonalet og studenterforeningerne er vigtigt, når der skal afvikles arrangementer for de studerende. Vi trækker i høj grad på deres kompetence, venlighed og store vilje til at hjælpe. Som almindelig studerende er man desuden ofte afhængig af at kunne spørge om hjælp, hvis man har glemt sin oplader, tørklæde eller grundbog. Vi tror på, at det gode forhold mellem de studerende og det tekniske personale for en stor del sikres af, at begge parter er en integreret del af en fælles institution. 

- Vi ikke tror på, at udliciteringen i sidste ende vil effektivisere. Som det er nu, så foregår varetagelsen af rengøringen internt, mens en privat virksomhed vil skulle generere et overskud. Desuden vil udliciteringen føre til øget bureaukrati - også for studenterforeningerne -, idet der ved hvert et arrangement vil skulle forhandles en kontrakt.

Derfor appellerer vi med denne underskriftindsamling til, at varetagelsen af rengøringsopgaverne ikke udliciteres. Ved at skrive under viser du din opbakning hertil.  

Læs mere om situationen på Omnibus.au.dk:
- http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsledelsen-vil-udlicitere-rengoeringen-i-51-bygninger-paa-au/

- http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/rapport-fra-en-gulvspand-argumenterne-holder-ikke-ledelse/

- http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/debat-hvorfor-ser-i-ikke-rengoeringspersonalet-som-kolleger/

- http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/debat-mener-aus-ledelse-ikke-at-de-nuvaerende-ansatte-er-gode-nok/

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!