Pétition fermée

NON KONT BLAKAWOUT NAN MACHAN DESALIN

Cette pétition avait 330 signataires


Nan lide pou nou di non ak fenomèn fè nwa (blakawout) ki tabli nan vil Machan Desalin ki se premye Kapital Repiblik nwa sou latè pandan preske 6 lane, yon gwoup sitwayen responsab ki fè pati de yon òganizasyon ki rele « Collectif des Investisseurs de Dessalines – CID » ki gen pou misyon ankouraje moun vinn envesti nan Machan pou kreye travay pou jèn nou yo mete ak tout alye li yo konstate pwoblèm kouran se yon gwo andikap kont pwojè biznis ke yo genyen pou devlopman zòn nan deside fè pase petisyon sa pou nou di nou pa kapab ankò e pou nou voye yon mesaj klè bay otorite konsène yo (Prezidans, Primati, Senatè Latibonit yo, Ministè Travo Piblik, Direksyon Jeneral EDH, Direksyon Depatmantal EDH, Meri Machan Desalin) pou nou mande yo pran responsabilite yo fas ak pwoblèm sa. Kouran se youn nan sous devlopman ak bon jan pwogrè nan yon zòn. Kidonk moun Machan Desalin kap viv nan Vil la, nan rès peyi e nan dyaspora a, nou mande nou pou nou siyen petisyon sa ki pral egzije otorite yo rezoud pwoblem fe nwa prese prese ke nap viv pandan 6 lane. Nap tou fè nou konnen petisyon sa prepare sou 2 fòm. Yon fòm elektwonik kap distribye sou tout rezo sosyo yo pou fasilite moun Machan kap viv nan res peyi a ak dyaspora ki gen aksè ak entènèt pou yo ka siyen l. Yon lòt fòm ki sou papye kap kòmanse sikile soti 1e pou rive 15 Me 2017 nan Vil Machan ak seksyon kominal yo kote yon gwoup jèn volonte ap pase fe yo siyen. Nan « Collecif des Investisseurs de Dessalines » nou gentan fè tout kontak ak anpil zanmi ki ta renmen vinn envesti Machan pou jèn yo jwenn travay pou yo rete travay lakay yo san yo pa bezwen al touye espwa yo Bresil ak Chili. Zanmi sa yo gentan fe etid mache a pou yo vinn envesti men pi gwo pwoblem nan se BLAKAWOUT la ki se yon kansè pou developman ekonomik vil la. Mouvman sa a pa nan ni kesyon fanatik, ni zanmitay, se kesyon enterè jeneral ou developman vil Machan. Tout moun dwe mobilize pou nou jwenn yon solisyon ak pwoblem sa a paske kouran an se sèvis leta dwe nou, nou peye taks. ABA BLAKAWOUT NAN MACHAN, ABA BLAKAWOUT NAN LESPRI se tèm petisyon an e se premye etap la. Manb komite òganizasyon « Collectif des Investisseurs de Dessalines – CID » an ak alye l yo deja pran tout dispozisyon e etabli bon jan kontak pou rive fè petisyon sa a rive nan biwo Prezidan Repiblik lan, Mesye Jovenel MOISE.

 

 

Manb yo :
Shomeker Leon CLERSAINT 
Gardy L. MARCELLUS
Jericho PREDESTIN 
Necta LOUISSAINT 
Berthony ANDREVIL 
Jean Wesley JEAN DAVID 
 Collectif des Investisseurs de compte sur vous aujourd'hui

Collectif des Investisseurs de DESSALINES a besoin de votre aide pour sa pétition “Le Président de la République d'Haiti : NON KONT BLAKAWOUT NAN MACHAN DESALIN”. Rejoignez Collectif des Investisseurs de et 329 signataires.