Petition Closed

LE għat-tagħlim tal-Iżlam fl-iskejjel Maltin - NO to Islam teaching in schools of Malta

This petition had 4,770 supporters


 

Aħna hawn taħt iffirmati f'din il-petizzjoni nixtiequ nuru
d-diżapprovazzjoni tagħna għat-tagħlim tal-Iżlam fl-iskejjel Maltin. Ukoll ma naqblux li jitneħħa t-tagħlim tar-reliġjon
Kattolika mill-iskejjel Maltin.

We here undersigned in this petition want to show our disapproval for the teaching of Islam in the schools of Malta.
Also we do not agree that the Catholic religion lessons will
be stopped.

 Today: Tony is counting on you

Tony Agius needs your help with “LE għat-tagħlim tal-Iżlam fl-iskejjel Maltin - NO to Islam teaching in schools of Malta”. Join Tony and 4,769 supporters today.