SIGAW NG LCCIAN: NO TO CONTINUATION OF PAYING TUITION FEES! NO LCCIAN LEFT BEHIND!

SIGAW NG LCCIAN: NO TO CONTINUATION OF PAYING TUITION FEES! NO LCCIAN LEFT BEHIND!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Sourcream flavor started this petition to LCCM

Sa kasalukuyang nangyayaring krisis sa bansa natin, maraming pamilya at istudyante ang nahihirapan pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Mariing kinukundena ng Anakbayan-Mendiola ang isinasagawang pagpapabayad ng tuition fee sa mga istudyante ng La Consolacion College Manila at hindi pa rin na matapos-tapos na online classes.
Kami ay umaapila sa pamahalaan ng La Consolacion College Manila na pakinggan ang hinaing ng bawat LCCIAN.

Ngayon higit lalo ang panahon para ipamalas ang core values na "COMPASSION AT CONSOLATION."

1. Siguraduhing may matatanggap na sapat na sahod at benepisyo ang mga guro
2.I-refund ang mga di nagamit na matrikula
3. Itigil ang paniningil ng mga natitirang matrikula
4. paigtingin ang ating karapatang pandemokratiko

#MassPromotionNow

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!