LAN varje termin på LBS Halmstad.

LAN varje termin på LBS Halmstad.

6 have signed. Let’s get to 10!
Started

Why this petition matters

Vi tycker att klassaktiviteter endast en gång per läsår är för lite och att vi därför ska ha det en gång per termin, alltså 2 gånger om året.

6 have signed. Let’s get to 10!