Laawɗingol ɗemɗe Pulaar, Sooninke et Wolof

0 a signé. Allez jusqu'à 500 !


Ɗemɗe Pulaar, Sooninke e Wolof ɓooyii waasde teskeede e dawrugol ɗemɗe leydi Muritani, sibu ko e 1979, caggal seppooji, ɗe mbaɗtaa ɗemɗe ngenndiije. Ko ɗuum addani ɗe hoolkiseede e nder jaŋde leslesre no fannu e daabaa ganndal nii.

E tuugnaade e ɓeto ngo laamu nguu (Ministeer jaŋde) walla ɗi juɓɓule goɗɗe (Biro diiwaniijo UNESCO to Ndakaarau, Breda) mbaɗnoo, ngoon hoolkiso yuumtii no feewi. Kono ɗum addanaani jaŋde ɗemɗe ɗee kuuɓtidineede hono no eɓɓiranoo nii, sabu hujjaaji politik. Jaraa boom, ɗemɗe Pulaar, Sooninke e Wolof ko ittaaɗe e tippudi nehdi e jaŋde hee, alaa ko mbaɗtaa so wonaa ɗemɗe sermelleeji kiisoraaɗe no fannu nii to duɗal jaaɓihaaɗtirde. Ko kaa ngonka addani Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM) e Fedde muritaninaare Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS) e Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof e Muritani (APROLAWORIM), e ballal senngo yaajngo yimɓe leydi ndii, hono Pelle ɗe ngonaa laamu e partiiji politik e hoohooɓe heeriiɓe, e hoohooɓe aada, e hoohooɓe diine, e yimɓe leydi teelɗuɓe :

-          Sabu mum en faamde wonde baasgol ɗemɗe ngenndiije ɗee jeyeede e tippudi nehdi e jaŋde leydi ndii ko jaɓɓugol hakke sukaaɓe ɓee njogii e janngineede e ɗemɗe mum en renndo garwaniije, kam e tanaaji keewɗi coomiiɗi e ɗuum,

-          Sabu mum en yenaneede wonde alaa ɓesngu waawi ƴellitaade gaa gaa ɗemngal walla ɗemɗe mum, tee ngootaagu ngenndi ina ɗaɓɓi potal hakkunde denndaangal leƴƴi leydi ndii ;

-          Sabu mum yenaneede wonde keewal pine kaalangal e naatirde doosɗe leydi Ndenndaandi Lislameeri Muritani ndii, kam e potal ɓiyleydaagu ngu doosɗe leydi ndii gaddii ngal, mbaawi laataade tan ko nde ɗemɗe ngenndiije ɗee kala potndaa, muritaninaajo kala gaddanaa hakke ƴellitoraade ɗemngal mum,

Ina ɗaɓɓa laawol goɗngol laawɗingol ɗemɗe Pulaar, Sooninke e Wolof ngam naatnugol mum en e nder Tippudi Nehdi e Jaŋde leydi ndii e kuutoragol mum en e denndaangal ceŋɗe nguurndam leydi ndii. Gaa gaa fiɓnde nuunɗal e potal tammbiinde ndee ɗaɓɓaande dagiinde, nanondire winndereeje (Bayyinaango huuɓtodinngo jojjanɗe aadee, Piɓondiral afrikeewal hakkeeji aadee e ɓesnguuji ekn.) ɗe Muritani jeyaa ɗee, ina mbaggini leydi men laawɗinde ɗemɗe men fof.Bocar Amadou compte sur vous aujourd'hui

Bocar Amadou BA a besoin de votre aide pour sa pétition “Laamu Muritani: Laawɗingol ɗemɗe Pulaar, Sooninke et Wolof”. Rejoignez Bocar Amadou et 311 signataires.