Stop Acomiadaments La Salle Reus

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Aquesta petició de firmes serveix per donar suport als professors acomiadats injustament al·legant motius econòmics quan La Salle Reus ha contractat durant els últims anys a professors nous i suposadament ja existien aquests problemes econòmics. És injust que s'acomiadin professors amb dècades 
d'antiguitat que ho han donat i han fet tot per l'escola i que estimen la seva professió, cosa que han transmès des del principi als seus alumnes. És per això que en aquesta petició demanem que es tornin a contractar els professors despedits i alhora que no es produexin més acomiadaments incongruents.