Tulong pampinansyal para sa mga estudyante ngayong online ang klase

Tulong pampinansyal para sa mga estudyante ngayong online ang klase

Started
September 4, 2020
Petition to
La Salle College
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by Group 4

DISCLAIMER: This is a false petition and is only for the purpose of class activities

Dahil sa patuloy na paglala ng sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas, napilita ang DepED na gawing online ang mga klase ngayong taon. Subalit, hindi lahat ng estudyante kayang makisabay dito dahil sa kakulangan ng pera. Layunin namin na matulungan ang mga walang kaya upang walang estudyante ang mapagiwanan. 

#NoStudentLeftBehind

Support now
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now

Decision Makers

  • La Salle College