Response to the BelgianArtPrize exclusionary shortlist 2019

Response to the BelgianArtPrize exclusionary shortlist 2019

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Belgian Art Community started this petition to BelgianArtPrize and

EN (Version française en bas/Nederlandse versie onderaan)
current signatures below

12 May 2018

An Open Letter in Response to the Announcement of the Exclusionary BelgianArtPrize Shortlist of Candidates 2019

To: La Jeune Peinture Belge/BelgianArtPrize, members of the 2019 jury, BOZAR, and its sponsors:

Signed by: see below

We are members of the Belgian contemporary art community, and by signing this letter we publicly distance ourselves from the values guiding this year’s shortlist of candidates for the BelgianArtPrize. As active practitioners, we know that a thriving and complex artistic landscape is only possible when artists of different genders, sexualities, ethnic backgrounds, social classes, generations and so forth, are able to access and participate in it, and enrich it with their sensibilities and world views. In contrast to the apathy demonstrated in the selection of 2019 candidates, we wish to affirm to each other that we stand for an inclusive artistic community that finds its strength in diversity.

The flagrant exclusivity of this year’s prize candidates and its denial of not only social but also aesthetic reality (gender being just one of its glaring discriminatory categories) does not represent how we see ourselves, or our community, and raises consequential questions on how privilege might be distributed within it. The Belgian art world is still very far from having the openness we aspire towards, but we believe it is ready to recognise and reject the regressive affront this year’s selection has forced upon it.

In 2018, the art world and society at large are finally acknowledging inherited failures, and we insist on not sustaining them by assenting to the kind of agenda advanced by the BelgianArtPrize. We sign this letter to collectively and visibly inform you that we stand for a different set of values than what you’ve put forward as representing our community. We demand that Belgian public arts forums and institutions make the concerted effort to root out overt discrimination, not through nominal representation, but by acting to assimilate celebration of our diversity.

FR - 12 mai 2018

Lettre ouverte en réaction à l'uniformité de la liste des nominés annoncée pour le BelgianArtPrize 2019

À l'attention de l'asbl La Jeune Peinture Belge/BelgianArtPrize, BOZAR, les membres du jury et partenaires de l'édition 2019.

Nous sommes des membres de la communauté artistique belge. Et en signant cette lettre, nous nous distancions publiquement des valeurs qui ont mené vers le choix des finalistes du BelgianArtPrize 2019. En tant que praticien.ne.s actif.ve.s, nous avons conscience qu'un paysage culturel a le garant d'être complexe et en développement uniquement lorsque les artistes issu.e.s d'une diversité de genres, de classes sociales, de générations, de sexualités, d’origines ethniques, etc. ont la possibilité d'y accéder, d'y participer et de l'enrichir par leurs sensibilités et points de vue sur le monde.

Contradiction à l'apathie dont témoigne la récente sélection des nominés, nous désirons affirmer les un.e.s envers les autres notre désir de défendre une communauté artistique qui trouve sa force dans la diversité.

L'exclusivité flagrante qui transparaît de la liste des nominés établie par le jury, semble dénier un ensemble de réalités pourtant constitutives du champ que nous investissons (le genre n'étant qu'une catégorie discriminée parmi d'autres) et ne représente pas la perception que nous avons de notre secteur et de notre communauté. Elle soulève également la question de la distribution des privilèges en son sein. Le monde de l'art belge demeure loin derrière l'ouverture d'esprit à laquelle nous aspirons, mais nous croyons qu’il est prêt à reconnaître et à rejeter l'affront régressif imposé par cette récente sélection.

2018 est l'année durant laquelle le monde de l'art et la société dans son ensemble reconnaît enfin l'héritage de certains échecs. À l'heure de ce changement, nous insistons pour ne pas faire perdurer ni soutenir ces failles. Nous signons cette lettre pour vous informer collectivement et visiblement que nous défendons un ensemble de valeurs autres pour notre communauté que celles que vous avez mises en avant pour nous représenter. Nous demandons aux institutions et organisations artistiques publiques en Belgique de faire un effort concerté pour éradiquer la discrimination, non pas par le biais d'une représentation nominal, mais and agissant pour assimiler la célébration de notre diversité.

NL - 12 mei 2018

Open brief als reactie op de uniformiteit van de recent aangenodigde shortlist van de BelgianArtPrize 2019

Aan de vzw Jonge Belgische schilderkunst/BelgianArtPrize, BOZAR, juryleden en partners van de editie 2019:

Wij maken deel uit van het Belgische hedendaagse kunstveld, en met het ondertekenen van deze brief willen wij ons publiek distantiëren van de waarden die de keuze voor deze shortlist van de BelgianArtPrize hebben bepaald. Als professionelen actief in dit veld, weten wij dat een gezond en complex kunstenlandschap enkel mogelijk is wanneer kunstenaars van verschillende genders, geaardheden, etnische afkomst, sociale klassen, generaties, enzoverder, daadwerkelijk toegang hebben en actief kunnen deelnemen aan ons veld, en het kunnen verrijken met andere gevoeligheden en wereldbeschouwingen. In schril contrast met de apathie waarvan de 2019 BelgianArtPrize selectie getuigt, wensen we samen nogmaals zeer duidelijk te stellen dat wij staan voor een inclusieve artistieke gemeenschap die zijn sterkte vindt in diversiteit.

De flagrante exclusiviteit van deze selectie, die overigens niet alleen een sociale maar ook esthetische realiteit ontkent (gender is daarbij slechts éen van de discriminerende categorieën), zorgt ervoor dat wij ons niet gerepresenteerd voelen. Deze selectie werpt tevens cruciale vragen op over hoe privilege zich voortbeweegt. De Belgische kunstwereld is nog ver verwijderd van de openheid waar wij naar streven, maar we menen toch dat we stilaan klaar zijn om de regressieve aanfluiting van deze selectie te erkennen en aan te klagen.

In 2018 staan we op een punt dat zowel de kunstwereld als de brede samenleving de blinde vlekken uit het verleden onder ogen kunnen zien. We willen deze geërfde mislukkingen dan ook niet langer in stand houden door toestemming te verlenen aan agenda’s zoals deze van de vzw Jonge Belgische schilderkunst/BelgianArtPrize. We ondertekenen deze brief om collectief en publiek aan te geven dat wij voor andere waarden staan dan degene die deze prijs in onze naam claimt. We eisen dan ook dat Belgische publieke kunstorganisaties en instellingen een gezamenlijke inspanning leveren om een einde te maken aan alle vormen van discriminatie; niet via nominale representatie, maar in het actief assimileren en incarneren van onze diversiteit.

Signed by, signé par, getekend door:

Niels Van Tomme, Helena Kritis, Els Silvrants-Barclay, Lucy McKenzie, Sirah Foighel Brutmann, Rebecca Jane Arthur, Ella de Burca, Sonia Dermience, Tom Bonte, Pepa Ivanova, Lissa Kinnaer, Marijke De Roover, Elena Sorokina, Niels Poiz, iLiana Fokianaki, Delphine Hesters, Alex Reynolds, Maria Palacios Cruz, Laura Herman, Viktorija Rybakova, Els Roelandt, Katrien Reist, Anouk De Clercq, Isabelle Tollenaere, Eleni Kamma, Inneke Van Waeyenberghe, Chloë Delanghe, Julie Peeters, Marijs Boulogne, Alberto García del Castillo, Liene Aerts, Antonia Alampi, Bojana Mladenovic, Françoise Hofmann, Gala Moody, Pauline Debrichy, Mercedes Dassy, Evelyn Simons, Teresa Cos, Jonas Vanderbeke, Canan Marasligil, Ula Sickle, Ive Stevenheydens, Antony Hudek, Petra Van Brabandt, Gia Abrassart, Maria Sigutina, Hans Bryssinck, Anne-Christin Bielig, Hendrik De Smedt, Wendy Morris, Sophie Nys, Berthe Kilozo, Joachim Ben Yakoub, Isabel Van Bos, Robrecht Vanderbeeken, Pieternel Vermoortel, Jesse Van Bauwel, Saddie Choua, Robin Vanbesien, Stephanie Stessens, Kimberly Hoskens, Hana Miletic, Anna Muchin, Sarah Smolders, Francesca Grilli, Anastasia Starikova, Pieter Vermeulen, Gary Farrelly, Yasmine Jai, Karen Verschooren, Lieven De Boeck, Pol Le Vaillant, Axel De Marteau, Bas Hendrikx, Miguel Steel Lebre, MV Vezgishi, Natasa Petresin-Bachelez, Dagmar Dirkx, Rigal Adrien, Anne-Claire Schmitz, Louise Tanoto, Henry Andersen, Mette Ingvartsen, Anne Mpoma, Monique Mbeka, Marlie Mul, Pierre Huyghebaert, Sandrine Colard, Pernille Kapper Williams, Marie de Gaulejac, Delphine Deguislage, Marnie Slater, Elsa Maury, Ans Mertens, Kato Six, Willem Oorebeek, Stephane Schraenen, LIlou Vidal, Daan Broos, Mai Abu ElDahab, Dexian Feng, Veerle Devreese, Lola Bezemer, Michiel Vandevelde, Welmer Keesmaat, Alessandra Bordiga, Myfanwy McDonald, Hadewig Kras, Gerlinde Van Puymbroeck, Esther Venrooij, Anne Liefsoens, Marjolijn Dijkman, Maud Salembier, Marieke Van Wuytswinkel, Inge Pieters, Katinka De Jonge, Eva Geurs, Benjamin Seror, Laure Vigna, Steven Op de Beeck, Pieter Paul Pothoven, Alex Verhaest, Melissa Mabesoone, Béatrice Balcou, Helena Dietrich, Karin Hanssen, Matthias Verhoene, Safa Benlazreg, Thomas Bellinck, Katja Mater, Vinicio Lucas, Alessandra Ghiringhelli, Meggy Rustamova, Christine Denamur, Rune Laureys, Mira Sanders, Phillip Van den Bossche, Ilse Roosens, Dimitri Vangrunderbeek, Maximiliaan Royakkers, Dorien Bruyeer, Anouk Fortunier, Erika Hubert, Eitan Efrat, Jana Johanna Haeckel, Despina Vassiliadou, Mélissa Medan, Estelle Lecaille, Pauline Doutreluingne, Sara De Bondt, anne-mie van kerckhoven, Sam Monballiu, Maarten Vochten, Yana Foqué, Rachel Himmelfarb, Laurence Rassel, laurent dupont, Jo Caimo, Anne-Marie Poels, Bianca Baldi, Magda Amarioarei, kristien daem, Lijuan Klassen, emma Sidgwick, Paul Steinbrück, Benjamin Verhoeven, Louise Osieka, arne decraene, Ilse Ghekiere, Loraine Furter, Liza Nijhuis, Claudine Hellweg, Bryana Fritz, Natalie Gielen, Wivine de Traux, Aglaia Konrad, Kris Dittel, Paulien Follings, Anaïs Chabeur, Hannelore Van Dijck, Kurt D’Haeseleer, Sarah Margnetti, Emmanuelle Indekeu, audrey cottin, Heidi Ballet, Pascale Viscardy, Ann-Sophie Tollet, annick nölle, Suzy Kusseneers, Christina Stuhlberger, Lore Deuninck, Adriaan Gonnissen, Ann Catteeuw, stijn hens, Esther Severi, Tatiana Bohm, Karolien Chromiak, Thom Vander Beken, ann Gilson, Ophelia Van Campenhout, Inge Vanclooster, Melanie Deboutte, Jade Sleeckx, stephanie auberville, Caroline Godart, bernard voïta, Nat Muller, Lola Pertsowsky, Natasha Ginwala, David Bergé, Justine Maxelon, Mylène Lauzon, Ane Vester, Flore Mattez, manu pozzo, Tom Nys, catherine callico, Eva Pot, Antje Bots, Nina Folkersma, Nienke Fransen, Freek Lomme, patrick schrevens, nirit peled, Tamara Beheydt, Marjan De Ridder, Benno Steinegger, Rebecca Quix, Tine Guns, Walid Siti, Monica Gallab, Goele De Bruyn, Philippe Van Damme, Wouter Hillaert, Ulrike Lindmayr, Joke Hoeven, Ada Van Hoorebeke, Diederik Peeters, Mark Luyten, Maryam Kamal Hedayat, Joke Haans, Lieve Van Stappen, ria verhaeghe, Silvia Bottiroli, foerster corine, Ellen Catry, Aïlien Reyns, Martine Neddam, Gatien Du Bois, Maud Bolstein, Goda Budvytyte, Mia Melvaer, Leo Van den Bossche, griet dobbels, Flora Miranda, patrick nollet, Laurent De Maertelaer, Annemie Ghekiere, Anne Franssen, Gijs Heynickx, Timo Sterckx, Florence Cheval, Ramaya Tegegne, Tony Petersen, Dolores Hulan, Ondine Cloez, Waldo Pardon, Kristin Humerfelt, Nathalie De Boelpaep, Marie Logie, Eric Schrijver, Sara Sejin Chang, Lara Reyes, Tom Viaene, Eva Wittocx, Manon De Boer, Laura De Jaeger, Jeny Kunwar, Pati Petrykowska, Anne Smolar, Mohamed Barrie,  Angelo Vermeulen, Janine Harrington, Dave Goethals, Tarim Samarkand, leen van der schueren, Stijn Van Dorpe, Kristin Rogghe, Lore Penne, Shauni Peleman, Eline Delmarcelle, Byram Tunez, Pieter Geenen, Sanne De Wolf, Wim De Temmerman, Sebastiaan Abbeloos, Rolf Quaghebeur, Lisa Heinis, Hanna Ravnsborg Hollevoet, josiane beyer, Myriam Saduis, Marie-Hélène Balau, Julie Verheye, annelies doom, Arnaud Eeckhout, Lilian Bruins, Virginie Strub, Kris Van Dessel, Angelique Catteeuw, Hanne Van Dyck, Wim Wauman, Eric Lamers, Tunde Adefoiye, E Im Hof, Dries Segers, Douglas Becker, Johanna Weissenrieder, sarah magnan, Ray Mckenzie, Martine Doyen, Pepa De Maesschalck, Adler Murada, Andrew Hardwidge, Aline Bouvy, Virginie Jortay, Céline Gillain, lara gasparotto, Melissa Gordon, Jan Van Woensel, Bruno Freire, Philippe Schoonbrood, Caterina Borelli, Daniel Blanga Gubbay, Devrim Bayar, stéphanie pecourt, Yamila Rios, Koen Boyden, Jessica Gysel, Nav Haq, Juliet van Haudt, Margot Verbinnen, Hans Verhaegen, Mario Barrantes, Birta Gudjonsdottir, Lisa Gunstone, Laura Colmenares, Laurens Dhaenens, Immanuel Albrecht, Saskia Van der Gucht, Julie Simoen, Kristof Van Heeschvelde, marie Collins, Ila Manouach, Anders Kreuger, Barbara Vandendriessche, Övül Ö. Durmusoglu, eva wilsens, Lynn Zwertvagher, Axelle Stiefel, Leyla Gogischv, carla renders, Jens Vercruysse, Line Guellati, Charlotte Dumoncel d’Argence, Charlotte Nuyts, Steven Jouwersma, Dave Himpe, Philip Huyghe, kyan verheuen, Benjamin Bubb, Antoine Turillon, Viviane Wansart, Natalia Ossef, Emilie Renard, Mirjam Kadriu, Daisy Phillips, diana raspoet, Sara Deraedt, Nazanin Fakoor, machteld bernaert, lise duclaux, Shabana Anwar, shahpour pouyan, oguzcan nalli, Jeannine Dath, oumaima said, Luce Goutelle, Clarissa Spencer, Katleen Van Langendonck, Cynthia Roscau, Flore Beaumond, Elsa Poisot, Gabriele Jonker, Christina Heflin, Katarzyna Ruchel-Stockmans, Mieke Mels, Liesbeth Duvekot, Maxim Deschagt, Karina Beumer, Heidi voet, Razia Alibhai, Ilse Raps, O. Rynell Cash, Cédric Noël, Astrid Vereycken, Rik Fernhout, Rana Hamadeh, Patrice Gaillard, Tijl Bossuyt, Naomi Gilon, gie nys, Sandra Marques, kathleen van mighem, Jocelyne Bohm, valentina madruga, Robin Faymonville, Gauthier Hubert, Linda Suy, Christophe Mennicken, Victor Ginsburgh, Annaïk Lou Pitteloud, Nathan Morsa, Anne Van Mighem, Emeline Depas, Otobong Nkanga, Cristina Agavriloaie, Mina Altoum, Anne-Esther Henao, Charlotte Beaudry, David Zagari, Kim Gorus, Franco Joëlle, Sabine Van der biest, Yasmina M'nari, Noha Van Moortel, odilon pain, Sofia Caesar, Anouchka Oler, Jordi De Beule, Jarno Janssens, Rachel von Dach, Sarah De Wilde, Maarten Vanden Eynde, Henri Jacobs, Marij Elias, Godart Bakkers, Karel Burssens, ans nys, Isaura Flockman, guylène Olivares, Toma Muteba, Florence Borel, Koba De Meutter, Josefien Cornette, Sonja Simonyi, Anna Meiners, Sarah Adriaenssens, Myrthe De Jongh, Katrien Laenen, Sufyan Smits, Joost Rekveld, Sophie Jaskulski, Sophie Schneider, Jitske Vandenbussche, Ingrid Pecquet, Anja Tack, Lucile Desamory, Christophe Sykes, Joëlle Bacchetta, edith van hove, Tom Heene, Ciska Hoet, Romuald Demidenko, Robin Schaeverbeke, Mirko De Lisi, Hélène Jacques, Dana munro, Laetitia Gendre, Samuel Saelemakers, An Tekquan, Fabienne Seveillac, Joris Perdieus, gym lomo, Gaspard Godfrind, jonathan Paepens, Margit J. Mayer, Rosa Spaliviero, Harry Laureys, Giovanna Zacco, Sabine Voglaire, Marleen Billen, Aziz Mouk, Sonia Milewska, Alice Lefebvre, Christel Van Hemelrijck, axel stevens, Toula Giannakopoulou, lina kusaite, Hans Maes, Rachel Helfand, Bert Puype, Valentinas Klimašauskas, lotte arndt, Fadwa Naamna, Roberto Atac, Michael Laird, Lauren De Smet, Jan Van Woensel, Jorn Plucieniczak, Guido Dockx, Maria Blondeel, aernoudt Jacobs, Bert De Geyter, Jurgen Maelfeyt, Bas Wauman, Jacky De Reviere, Jules Labath, Ingo Josk, sarah demeuse, Bárbara Sánchez, Kovari Crhrist, katrijn Van Bouwel, Maud Gyssels, Bieke Heene, Nguyen Huynh, Michele De Vriese, Griet Bonne, Matilde Everaert, Jill Vranken, Ann-Sophie Deproost, catherine alves, anna pountouchachvili, athena tchygnoumba, Nick Aikens, Philippe Pirotte, Roger D’Hoogh, heide Hinrichs, Simon Billiet, Ronny Heiremans, kurt hardy, Suzy Castermans, Anton Winzer, katleen vermeir, daniel dewar, MJ Gillon, Felicitas Rohden, Tim Timmermans, Yolande Serkeyn, Riete Vercooren, Mauro Bianchini, Piet Mertens, Wim Waelput, Xavier Huguet, Antoine Rocca, Ine Hermans, Aidas Krutejavas, Sarah Vanhee, Pieter-Paul Mortier, Katerina Gregos, Andros Zins-Browne, bauden gerda, Rose Van Bergen, Betty White, Chris Evans, Victor Delafontaine, Eva Schlegel, Eleanor Duffin, thomas verstrepen, Camilla Wills, christine voss, Simon Asencio, Alicja Melzacka, anne pontegnie, kaatje vermeiren, Ruth Verstraete, Jasper Rigole, Marie-Claire Vanderhoven, laure prouvost, rika andries, Olive Jackson, nathalie papillon, Joachim Naudts, Sarah Lippens, antje van wichelen, Voebe De gruyter, Anna Susanna Woof, Juan Duque, Anne Daems, Martin McGeown, gina bennett, Jolien Claes, Tamara Van San, Guus van Engelshoven, Emil Konjhodzic, Sammy Ben Yakoub, sandrine morgante, de Tscharner David, Zélie Staes, Karen Moser, Tatjana Pieters, Catharina Dhaen, Vincent daenen, Cecile Ibarra, Erik brackeniers, Laurie Charles, Toon Fibbe, Bea Arthur, Junior Verhelst, Lenny Vervaeke, Stefan Vanthuyne, paul serruys, Chantal De Smet, Bjorn Pauwels, Lou Lambrecht, els opsomer, herman van laar, Susan Quinn Eckart, Mikko Hyvönen, Flo Vandenberghe, beels robbe, Olivia De Grez, Sabine Floré, Margarita Maximova, Bruno Hardt, Nelle Hens, Benedict Vandaele, Liam Van de wouwer, Viktor Van Gestel, Maarten Schoonvliet, Liesbeth Henderickx, Timea Mociran, Victor Perez Armero, Manon Paquay, eline reynders, Jan Matthé, julie scheurweghs, Aurélia Defrance, sigurd malfait, Patricia Hauge, goedele desmet, Kathleen Mine, Marina Vishmidt, Liesbeth Schepens, sergio pares, barbara Vanderlinden, Prue Lang, Arno De Braeckeleer, Imogen Stidworthy, Machteld Moijson, cecilia hendrikx, Paul Rigolle, Nadia Vilenne, Alain Renard, Rosa Omarsdottir, François Dejardin, Quinten Craeghs, Pier Luigi Tazzi, francesco bernardelli, Tom Poelmans, Stefaan Dheedene, lars Jacobsen, Tim Hautekeete, Mattie Jacobs, Elisia Poelman, Philipa Rothfield, weijung yang, Luna Verleysen, Amanda Majo, annie gentils, anish Ratnam, Jacques Decocq, Tim De  Wasch, Marijke Van den Broeck, stephane barbier bouvet, Yves Laloire, Andy Picerno, Andy Chen, Ilse Deceuninck, Martha Vandegaer, Elisa Verbiese, Tina Gillen, Ena Podgorac, Astrid Van Moorleghem, Anna Ioannou, Ruth Van de Velde, Elísa Lind Finnbogadóttir, Heidi Ukkonen, Lieve Ruwet, Piet Sollie, stefan rowie, Flor Maesen, Victor Delestre, Quinten Lips, Will Holder, Llyn Keating, Anouk Thill, Martin Belou, Hicham Khalidi, Vermeulen Andries, Jacob De Poorter, Arthur Vermeulen, Nicolas Mattelaer, Jelle Lasseel, Tim Puttemans, Gert Massoels, Bob Mercee, Simon Vaernewyck, Seppe Luyckx, Joseph Kusendila, Kevin Copmans, Bjorn Felix, Elise Van Mourik, Pelle Knapen, glen puylaert, Maxime Kerrels, Gilles Vanden Heede, Nicolaas Van Wassenhoven, glenn van daele, Georgia Kung, Joe Dirckx, Allan De Bruyne, Annabel Joniau, David Dedeurwaerder, Jeremy Van Dille, Vandeweerdt björn, Danae Theodoridou, xavier mary, Hans Eelens, Matthieu Goeury, jessica ridelle, Dirk D'herde, emma van reempts, Ken Valley, Illya Peeters, Lesley Arijs, Babette De VroeSébastien spinette, Santos Zeko, Tirza Kater, Minoo Younesi, Alain Guillick, Esteban Beckers, Jonathan Langens, Brooke Ferguson, Olivier Mignon, Vincent Goossens, Yoran Caryn, Julie Pfleiderer, Niel Vankelecom, christ M'bonda, Viktoria Parvanova, Louis Piret, Jamie Verheyleweghen, Arthur Warmoes, Dave Van Assche, Michiel Vandekerckhove, Nicolas Vertommen, Lynn Hofmann, Sara Vloebergh, Thierry Herz, Serge Bucyekabili, lori lako, malerba linda, evelyn beckx, Tanja Mosblech, ALireza Moradi, Stéphanie Roland, Sarah Demoen, Manu Vleurick, Sofie Van loo, Peygham heshmati, Ruben Windels, Juan Plazas, Valerie Verhack, jimmy Robert, Sven Van de Veire, Carine Houpline, Fanny Zaman, Maryam Kamal Hedayat, Bara Sigfusdottir, Tibo Vandenberg, Dieter Reinert, Delfine van Hoeve, Axl Greyn, Margaret Cook, abdollah hosseinpour, Nour Kada, Emre Isci, Thomas Rodigari, Oana PURCARIU, Niall Gaffney, Linda Norman, ann verhoeven, Mohamed Hossam, Sara Genus, Robbe Denijs, Wim Present, David Houblon, Dorothy De Muyt, kevin verfaillie, Nathan Van Hille, Marc De Goignies, Kanako Higa, Jens Meekers, Peter Delrue, Nader Heidari, Emiel Swartele, Ellen Scheers, Simon Van Sever, Jasmijn Buysse, Roein Esmati, Jelle Heylen, Thomas Van de Venne, Giovanni Vazza, jana berger, Noah Neeus, Nabil Azirar, Tristan Corremans, Burak Caliskan, Anil neupane, Omar Cherif, gocha esartia, Sorin Ionut Ispas, Marwa Chammam, Jelle Smets, ariel jimenez, Milan Deconinck, Rudy Vanhorenbeeck, Karam Hayani, jana nouby, Zenzyo Verheyden, Abdul Niazai, Tom Sonneville, Raymond Monstrey, Tristan Loosbergh, Kirsten Stalmans, Danny Matté, Alexandrine Huiza, Ovide Penders, suzette Villanueva, Jan Coenen, Ibro Hasanović, Delphine Huvenne, Florent Delval, manon Laurent, Septembre Tiberghien, Álvaro Sílvio Teixeira, Remko Van der Auwera, Laura Tran, Louise Bernatowiez, Patricia Martin, Simon Delobel, Micheline André, Nele Tas, Marc Biesmans, audrey schayes, Kobe Matthys, Olivia Hernaïz, Inès de Bordas, Mata Wangala

 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!