La Danniz spille på SHA-RP

La Danniz spille på SHA-RP

Started
August 13, 2022
Signatures: 34Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Vi vil att Danniz ikke skal gatekeepes på SHA-RP. Støtt dette med å skrive dere opp her!

Support now
Signatures: 34Next Goal: 50
Support now