Kampanya Kapatıldı

Samanlı dağları doğal yaşantısına devam etsin.

Bu kampanya 2.419 destekçiye ulaştı


Sayın Güriş Holding bağlı şirketleri,
Sayın Yamantürk ailesi;

Yuva Enerji şirket yapılanmanız ile Kocaeli - Gölcük - Bursa, İznik kırsalında, Samanlı Dağları orta kısmında bir RES projesi girişiminden vazgeçin.
Eksik, yanlı ve yanlış yapılmış bir ÇED raporu ile projenizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Raporunuzun yanlışlıklarını bölgede yaşadığımızdan dolayı çok iyi biliyoruz.
Yuvacık RES olarak kurmayı düşündüğünüz santralin alanı Marmara bölgesinin belki de son doğal orman alanıdır. Öte yandan Batum ve Doğu Karadeniz göçmeni halkın yüz küsur yıllık doğal yaşam alanıdır. Kadim kültürlerin ve kadim tarımsal üretim havzasının halen aktif devam ettiği bir coğrafyadır.
Ayrıca bölge türlü mahlûkatın özgürce yaşadığı bir alandır. Çok önemli bir kuş göç yoludur. Bu müthiş ahengin bozulmasını vicdanı olan hiç kimse istemez. Tahrip edilmesinden vicdanı olan her bireyin içinin sızlayacağı bir alana sizler başlangıç olarak 53 RES türbini koymayı düşünüyorsunuz. Buna vicdanınız nasıl izin veriyor?

Enerjiye, özellikle de yenilenebilir enerjiye karşı değiliz elbette, ancak "ülkemizin enerjiye ihtiyacı var" ya da "ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaralım" gibi idealist görünümlü söylemlere dayanarak, cüz'i miktarda enerji için ülkenin en güzel tepelerinin RES'lerle, en güzel derelerinin HES'lerle doldurulmasını anlayamıyoruz. Ülkemize enerji gerekli de, doğa gerekli değil mi? Doğayı bitirirsek, onu ithal etme şansımız var mı?

Yönetim kurulu başkanlarınıza, başta İdris YAMANTÜRK’e, Sayın YAMANTÜRK ailesine seslenmek istiyoruz;
Sizler Pokut Yaylanıza RES santralleri kurmak ister miydiniz? Yeterli rüzgâr olsa Ortan Köyüne RES santrali kurar mıydınız? Hazindak Yaylasında, Samistal Yaylasında RES lisansı verilmesini ister misiniz? (-Ki proje çed dosyasında evlere 100 metre mesafede türbin olduğu görünmekte https://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/17298
Sizlerden isteğimiz acilen yapılmak istenen YUVACIK RES projesinden vaz geçmeniz.
Marmara’nın son doğal ormanlarının korunması, komşumuz ayı, vaşak, karaca ve nice masum hayvan için, göçmen komşularımız için, en masumumuz kayın ağaçları için önce bütün hukuki yolları, ardından her türlü yasal protestoyu projenin yapılmaması için kullanacağız. Hukuk ile başaramaz isek, bu dünya ve öteki dünyada her alanda karşınıza çıkacağız. Tüm bu canlılar beddualarını eksik etmeyecekleri gibi biz bölgede yaşayan bireyler, bölge sevdalıları, doğa savunucuları olarak ahımız ile karşınızda olacağız.
Vicdanınız var ise, birkaç saat dahi bulunmadığınız bu doğa harikası alandan lütfen elinizi çekin. Yatırım planından ve RES projesinden vazgeçin.
Yanlıştan dönmeniz umuduyla...Bugün Uğur imzanı bekliyor!

Uğur Karagöz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Lütfen bize destek ol! Samanlı dağlarının doğal yaşantısına devam etmesini sağla.». Uğur ve imza atan diğer 2.418 kişiye katıl.