KYK Yurt Zammına Hayır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Kyk yurtlarına %20 zam yapıldı. Burs ve kredi alan öğrencilerin aldığı miktarın yarısından fazlası yurt ücretine gidiyor, burs ve kredi almayanların ise işi daha zor. Ailelerinden maddi destek almayan öğrenciler aylık 160 -200 TL ile geçinmeye çalışıyor lütfen bu zamma dur diyelim.