Kayseri Öğrenci Devlet Yurtları Karbon Nötr Olsun!

Mücadele alanı:İklim Krizi

Kayseri Öğrenci Devlet Yurtları Karbon Nötr Olsun!

208 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Kyk Kayseri İl Müdürlüğü ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Dilan Geçer

Kayseri'de Öğrenci Yurtları 2030’a kadar karbon nötr olsun!

İklim krizi kapımızda. Bilim, iklim krizi ile mücadele konusunda hiç zamanımız kalmadığını, 2050'ye kadar karbon nötr bir yaşam biçimine geçmemiz gerektiğini ve bunun için hemen harekete geçmemizi ve karbon emisyonlarını azaltmamızı, net sıfır emisyon düzeyine erişmemizi söylüyor. Aksi durumda, bugün üniversite/lise öğrencisi olan gençler olarak, yakın gelecekte, daha 30’lu, 40’lı yaşlarımızdayken, iklim krizinin yıkıcı sonuçlarıyla yüzleşiyor olacağız. 

Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, net sıfır emisyon düzeyine ulaşma ve karbon nötr olma hedefiyle, bir karbonsuzlaşma eylem planı yapsın ve bu planı uygulayarak hem Kayseri'de yurtlarda kalan öğrencilere de hem Türkiye’ye  örnek olsun! 

Kredi Yurtlar Kurumu yönetimine çağrımızdır: öğrencilerin güvenliği ve sağlığını gözeten  bir kurum olarak, acilen Net Sıfır olma hedefiyle, Karbonsuzlaşma Eylem Planı hazırlayın ve uygulayın! Bu plan şunları içermeli:

  • Binalarının elektriği güneş panellerinden sağlayın, binalarda enerji verimliliği hedefleyin.
  • Yurt kurumları içinde karbon yutak alanı işlevi taşıyan yeşil alanları koruyun ve artırın. 
  • Yemekhane ve kafeteryalarda atık azaltımı planı yapın: Pipet, plastik çatal- bıçak- tabak ve plastik poşet kullanımını yasaklayın.
  • Yurt kurumlarında bostan oluşturun, yemekhane ve kafeteryalarda bu bostandan elde edilen sebzeleri kullanın ve gıda atıklarını kompost yapın. 
  • Öğrencilerin “İklim Krizi ile Mücadele” konusunda doğru bilimsel bilgilere ulaşabilmesi ve bu krizin farkında olabilmesi için, bu konuyla ilgili eğitim ve kurslar ekleyin. 
  • Yağmur suyu hasadı yapılsın, binaların su ihtiyacı böylece yağmur suyu hasadından karşılansın.
  • Binalar da temizlik sırasında ağır kimyasallar kullanılmasın. 
  • Elektronik atıkların toplanıp tekrardan değerlendirilsin.
  • Atık su biyolojik yöntemle arıtılarak bahçe sulamasında kullanılsın.

Tüm bu süreçleri, karar alma ve eylem mekanizmalarına öğrencilerin de katılımını sağlayarak ilerletin.

Karbon nötr ve yaşanabilir bir gelecek için, bu eylem planını oluşturmanızı ve hayata geçirmenizi talep ediyoruz.

208 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.