Peticion per anullimin e provimeve kombetare 2020

0 have signed. Let’s get to 15,000!


Peticioni i nisur nga nxenes maturante ka per qellim te arrije pikat e meposhtme dhe i drejtohet Ministrise se Arsimit dhe Sporteve te Shqiperise. 
Ky peticion ngrihet si nje perpjekje qe zeri i nxenesve te degjohet dhe te merret parasysh ne vendimet e MAS ne te ardhmen.
Ndermarrja e kesaj iniciative vjen si rezultat i situates se veshtire dhe stresuese te krijuar nga COVID-19.
Pikat qe ne shpresojme qe te merren ne konsiderate jane:
1)  Anullimi i provimeve kombetare per vitin akademik 2019-2020 per maturantet, por edhe per klasat e 5-ta dhe te 9-ta. 
2)  Pranimi ne universitet per vitin shkollor 2020-2021 ne baze te mesatares se tre viteve te shkolles se mesme.
Kerkojme perkrahjen e te gjithe nxenesve, prinderve dhe mesuesve.
Ju falenderojme.