Victory

Hiqeni Kishën Ortodokse nga Kampusi i UP

This petition made change with 96 supporters!


Jo që jemi kundër religjionit, por ai objekt është vendosur me dhunë aty dhe është pastër për qëllime politike. Thjesht nuk përket aty.Today: Ridvan is counting on you

Ridvan Bunjaku needs your help with “Kuvendi & Qeveria e Kosovës: Hiqeni Kishën Ortodokse nga Kampusi i UP”. Join Ridvan and 95 supporters today.