Namninsamling för att stänga Kungsholmens Gymnasium pga Coronasmittade elever

Namninsamling för att stänga Kungsholmens Gymnasium pga Coronasmittade elever

Started
March 9, 2020
Petition to
Kungsholmens Gymnasium and
Signatures: 1,091Next Goal: 1,500
Support now

Why this petition matters

Started by COVID 19

Enligt vår uppfattning, har minst två elever på Kungsholmens Gymnasium testat positivt för det nya viruset COVID-19. Detta har följts av ett informationsmeddelande från skolans ledning som anser att det inte krävs några åtgärder, med resonemanget att eleverna inte visat några symptom i skolan.

Enligt Harvard Health Publishing och CDC så kan asymtomatiska patienter sprida vidare viruset. Med denna information drar vi slutsatsen att skolmiljön inte är en säker plats för varken eleverna eller lärare, då ytterligare smittspridning är trolig inom de kommande dagarna. 

Därför önskar vi att ni skriver under denna namninsamling för att stänga ner skolan och förhindra framtida smittspridning under de kommande två veckorna. 

Support now
Signatures: 1,091Next Goal: 1,500
Support now