Kundër ndërtimet te fabrikes Çimemtos ne komunen e Klinës

Kundër ndërtimet te fabrikes Çimemtos ne komunen e Klinës

Startdatum
12. Mai 2022
9 Unterschriften:Nächstes Ziel: 10
Jetzt unterstützen

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Arxhend Gashi

KADMIUMI

ELEMENTET E RREZIKSHME TE LIRUARA GJST PRODHIMIT TE CIMENTOS

Kadmiumi CD - 

Hyn tek metalet e renda te cilat gjenden si depozita ose lirohen gjat proceseve Kimike.
Kadmiumi ne sasi te medha i liruar ne ajer eshte toksik per boten bimore dhe shtazore. 

Tek bimet nese gjat procesit te fotosintezes bima ka prani te larte te kadmiumit, si e tille ajo nuk mund te zhvillohet meqenese edhe ne sasi te vogla e pengon procesin e metabolizmit te bimeve, keshtu duke shkatrruar indet e tyre dhe rrjedhimisht te gjith bimen. Si i tille, nese eshte prezent ne rrethinen mbi 15 km nga vendi i plantacionit ai do te zvogloje dukshem rendimentin e rrjedhimisht edhe te helmoj ushqimin per kafshet dhe njeriun.

Tek gjallesat, prezenca e kadmiumit e cila merret ne menyre direkte (thithjes se ajrit tr kontsminuar) ose indirekte (ngrenjes se te mbjellurave te helmuara) edhe me prezence minimale, shkakton degjenerim te mushkerive, veshkave, sistemit imunitar, dobesimin e eshtrave dhe shkakton sterilitetin.

Por, kjo eshte vetem njera nga elementet e rrezikshme nga shume te tilla qe do te dalin nga ly impiant.

Prandaj, duhet vemendje dhe aktivizem qytetar.

Jetzt unterstützen
9 Unterschriften:Nächstes Ziel: 10
Jetzt unterstützen