Kampanya Kapatıldı

Bireysel silahlanma kontrollü serbest bırakılsın

Bu kampanya 11 destekçiye ulaştı


Akıl sağlığı yerinde olan bireyin beden güvenliğini sağlamak amacıyla edinmesi gerektiği bireysel ateşli silahın bir diğer güvenlik sağlama amacı da milli güvenliktir olası bir savaş, işgal durumunda devletin her bireyi tek tek koruması mümkün değildir. Tarihte bir çok kez örneği gözlerimiz önüne geldiği gibi silahlanmış milletler silahlanmamış olan milletlere her daim egemen gelmiştir. Bakın devlet demiyorum milleti oluşturan bireylerin tek tek silahlanmamış oluşu o milletin savunmasız olduğunun kanıtıdır. Bulundurma ruhsatlı silahın taşınmasında kanunen uygulanan cezanın, bulundurma ruhsatsız kaçak silahın taşınmasında kanunen uygulanan cezadan daha fazla oluşu neye teşvikdir? Bu durumda görüyoruz ki her şey kanun değildir her şey modern insanın her sorunu yasalara insan eliyle yazılmış kendine koyduğu kurallar değildir. Bir takım konularda akılcıl davranmak kanaatimce daha doğrudur.Kanuna sonsuz saygı duymaktayım fakat olası bir işgalde beni savunmasız bırakan, bir hırsıza, bir katile, karsı beni koruyamayan yasalara ve kanunlara kesinlikle saygı duymamaktayım. Bu durumla ilgili iyileştirme ve değişiklik yapabilecek yetkiye sahip(savunmasız bireyler tarafından "biz işimizde evimizde okulumuzdayken  siz mecliste bizim yerimize bulunun bizi temsil edin ve bu ülkeyi daha iyi bir yer yapın diye size vekalet vereceğiz" beyanına gönüllü talip olup ve milletvekili olarak memur kılınan gönüllüler)kişi ve kurumlardan talebim ve bu kampanyayı imzalayan herkesin talebi; bireysel silahlanma konusunun ne kadar yasal ne kadar demokratik ne kadar insancıl değil akla ne kadar yatkın neden ihtiyacımız var ihtiyacımız yoksa neden bütün dünya buna ihtiyaç duyuyor ve biz duymuyoruz gibi samimi, akıl ürünü olan sorularla mecliste veya ilgili kurumda çalışma başlatılmasıdır. Saygılarımla.Bugün Muhammed Oğuzhan imzanı bekliyor!

Muhammed Oğuzhan KAYGUSUZ bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «kumbuzoglu@tbmm.gov.tr: Bireysel silahlanma kontrollü serbest bırakılsın». Muhammed Oğuzhan ve imza atan diğer 10 kişiye katıl.