Petition Closed

Rolig och lärorik undervisning för fler studenter - Låt Tam Vu bli adjunkt

This petition had 740 supporters


Jag heter Tam Vu och studerade Civilingenjör och lärare i matematik och fysik (augusti 2011 - juni 2016) på KTH Campus. Sedan 2009 har jag kontinuerligt undervisat för olika elev- och studentgrupper, speciellt civilingenjörsstudenter vid KTH i många matematikkurser på grundnivå sedan 2012.

Tiden går och jag känner att det nu är dags för mig att söka till adjunktstjänst vid KTH:s Institution för matematik. Det vore roligt om jag kunde få lite medverkan av dig för att sammanställa ett dokument som bland annat styrker mina ämneskunskaper samt min pedagogiska skicklighet. Om du har haft mig, eller har fått lära känna mig, som lärare eller undervisningsassistent och finner att jag bör få stanna på KTH och fortsätta bidra, hoppas jag att du kan åta dig att skriva under och lämna en motivering om varför just jag är lämplig för tjänsten.

Jag tror på att din röst spelar en viktig roll och har inflytande. Hjälper du mig, hjälper du framtida studenter.

Hjärtligt tack!

Tam VuToday: Tam is counting on you

Tam Vu needs your help with “KTH:s rekryteringskommitté: Rolig och lärorik undervisning för fler studenter - Låt Tam Vu bli adjunkt”. Join Tam and 739 supporters today.