Kufizimi i orarit të punës gjatë të dielave dhe ditëve të festës!

Kufizimi i orarit të punës gjatë të dielave dhe ditëve të festës!

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Fisnnik Salihu started this petition to Kryetarit të Komunës and

Në seancë e fundit në kuvendin komunal në Gjilan është vendosur që projekt-rregullorja e orarit të punës në komunën tonë të shtyhet në një afat të pacaktuar.

Nënshkruaj peticionin drejtuar kuvendit komunal që regullorja të kthehet në kuvend dhe të votohet sa më shpejt që të jetë e mundur!

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!