Ulja e Tatim-Taksave te Turizmit 2020 bazuar ne diferencen me qarkullimin vjetor 2017-2019

Ulja e Tatim-Taksave te Turizmit 2020 bazuar ne diferencen me qarkullimin vjetor 2017-2019

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.
Bei 100 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!
Shoqata Shqiptare e Turizmit hat diese Petition an Kryeministria - Qeveria Shqiptare gestartet.

Bazuar ne statistikat zyrtare te INSTAT numri i shtetasve te huaj dhe Shqiptare qe kane hyre ne Republiken e Shqiperise gjate 2020 eshte vetem 44% e atyre qe kane hyre gjate 2019.

Sipas sondazheve te sektorit turistik kemi nje renie prej rreth 60% te aktivitetit ekonomik 2020 krahasuar me 2019.

Sipas Organizates Nderkombetare te Turizmit turizmi ne nivel nderkombetar eshte kthyer ne nivelet e viteve 1970, vit kur Shqiperia akoma nuk e kishte nisur turizmin.

Nisur nga mbeshtetja e ofruar nga Qeverite e Rajonit dhe mbare botes kerkojme ngritjen e nje Komisioni Teknik qe te mase efektet e Pandemise ne sektorin e turizmit dhe rishikimin e tatim-taksave gjate vitit 2020 ne proporcion te drejte me diferencen qe do te rezultoje nga raporti perfundimtar.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.
Bei 100 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!