Petition Closed
Petitioning EU Parlamentet

Kränkningar av mänskliga rättigheter i mödra- och förlossningsvård i Europa (Swedish)

Att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter i förlossningsvården i Europa

Letter to
EU Parlamentet
This petition is avaliable in the following languages at www.change.org
Swedish, French, Spanish, English, German, Italian, Greek, Dutch, Croatian, Lithuanian, Latvian, Estonian, Slovak, Slovenian.

Vi uppmanar EU-parlamentet att ta en kritisk blick på hur mödra- och förlossningsvård utförs i medlemsstaterna.


Kvinnor i Europa står inför olika system inom mödra- och förlossningsvård och inför gemensamma problem. Överanvändning av medicinska interventioner har gjort det allt svårare för kvinnor att uppnå en fysiologisk och spontan förlossning. Iatrogena (av sjukvården orsakade) effekter av dessa interventioner är verkliga och ofta förekommande problem i Europas länder.

Under 2010 konstaterade EU-domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, i fallet Ternovszky mot Ungern, att rätten till respekt för privatlivet även omfattar rätten att välja omständigheter när man föder barn. Men många europeiska länder har en organisation för förlossningsvård där kvinnors fysiska autonomi rutinmässigt kränks och deras alternativ är kraftigt begränsade.

Rätten att föda utanför sjukhus är viktig för alla födande kvinnor, vare sig de väljer att föda på sjukhus eller hemma. Respektfull behandling av kvinnor som väljer att föda på sjukhus, kan bara säkerställas om de har en möjlighet att föda i en annan vårdmodell, även om de inte gör det valet. En helt annan dynamik råder när en vårdgivare kan ge en rekommendation om födsloplats, väl vetande att kvinnan kan ta emot detta råd eller avvisa det, än när vårdgivaren tror att kvinnan lagligen kan tvingas till en vårdform även om hon inte är följsam mot den.

Observationsstudier av god kvalitet har visat att planerad födsel i hemmet är lika säkert som att föda på sjukhus för friska kvinnor. Med tanke på de trender och PM som råder vid sjukhusförlossning, är hemförlossning ofta det enda sättet för kvinnor i många länder att föda utan onödiga kirurgiska eller farmakologiska ingrepp.

Många europeiska stater ger inte kvinnor möjlighet att föda hemma med professionellt stöd, och i själva verket gör många länder det otroligt svårt för kvinnor att föda utanför en medicinsk institution.

Vi uppmanar EU-parlamentet att ta mänskliga rättigheter vid födande som sin utgångspunkt för en underökning och diskussion av mödra-och förlossningsvården i medlemsländerna.

Vänliga hälsningar
Human Rights in Childbirth