Kpi ganti hak siaran acara2 tv lokal tidak bermutu ganti dengan sosialisasi UU dan hukum

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Agar menambah pengetahuan, wawasan dan perisai tentang hukum yg berlaku kepada masyarakat dan generasi muda milenial zaman sekarang untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat dan memiliki pedoman dalam bertindak di negara hukum NKRI.