ଆମକେ କୋଶଲ୍ ରାଏଜ୍ ଦରକାର୍ | We Want Koshal State |

0 have signed. Let’s get to 100!


ଜଏ ମା ସମଲେଈ
ଜଏ କୋଶଲ୍

କୋଶଲ୍ ରାଏଜ୍ ର ସବୁ ଦାଦା ଆର୍ ବହେନ ମାନକୁ ମୋର୍ ଜୁହାର୍।
ଆପନ୍ ମାନେ ସଭେ ଯାନିଛନ ଏହାଦେ ଆମର୍ ଅଲଗ୍ କୋଶଲ୍ ରାଏଜ୍ ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର୍ ଧରିଛେ ।
ଆର୍ ଇଟା ଆମର୍ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି କିନ୍ଦ୍ରୀ ବୁଲୁଛେ ।

ତ ଆମେ ବି ଇନ ଗୁଟେ ପେଟୀସନ୍ ମାଧ୍ୟ୍ୟମରେ ଇତାକେ ବହୁତ ଆଗକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଆପନ୍ ମାନଙ୍କର୍ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛୁଁ ।
ସବୁ ଦାଦା ଓ ବହେନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେତିକି ପାରୁଛନ ଇ ପେଟୀସନ୍ କେ ଶେୟର କରୁନ |

ଆର୍ ଇନ ମୁଇଁ ଆର୍ ଗୁଟେ କଥା କହିବାକେ ଚାହେମି ଯେ , 
ଜେନ୍ ମାନେ ଆଏଜ୍ ତକ ବି ଇ କୋଶଲ୍ ରାଏଜ୍ ବାବଦରେ ନେଇ ଜାନି ତାଙ୍କର ଲାଗି ବି ଆମେ ଗୁଟେ ସୁବିଧା କରିଛୁଁ ,ଯେନଟା ପଢ଼ିକି ବି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରବେ ।

ଏଗାର ଜିଲ୍ଲା ର ନାଁ
୧- ସମ୍ବଲପୁର 
୨ - ଝାରସୁଗୁଡା
୩ - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
୪ - ଦେଓଗଡ
୫ - ବରଗଡ଼
୬ - ବଲାଙ୍ଗୀର
୭ - ସୋନପୁର
୮ - ବୌଦ୍ଧ 
୯ - ନୂଆପଡ଼ା 
୧୦ - କଳାହାଣ୍ଡି 
୧୧ - ଆଠମଲ୍ଲିକ


➡ ଆମକେ କୋଶଲ୍ ରାଏଜ୍ କାଏଁ  ଜେ ଦରକାର ?


ଓଡିଶା ବଏଲେ ପରେ ଅବିଭକ୍ତ ଭୁବନେଶର୍ , କଟକ ଆର୍ ପୁରି , ଆର୍ ବାକି ଯାହା ରହେଲେ ସବୁ ବାସିତରକାରି ? 
ଆମର୍ ଖନିଖାଦାନ୍ , କେଁଦୁପତର୍, ଧାନ୍ ଆର୍ କପା, ସେଥୁରୁ ସରକାର୍ କମାସନ୍ ବଡଭାଗ୍ ପଏସା , ହେଲେ ଆମକୁ ଦେସନ୍ ଖୁଦ , ଆର୍ ସେ ପୁଏ ଠୁକସନ୍ ଖିରସା ! କାନା ନାଇନ ଆମର୍ କୋଶଲ ଥି !
ଆମର୍ ସବୁ ମିଠାପାନି , ସେମାନକର ବଡଭାଗ୍ ପରଛା ଲୁନି , ହେଲେ ପଇଡ ଆର୍ ନଡିଆ ଖୁଏଇକରି ସେମାନେ ଆମକୁ ନେଇଛନ ଘିନି ? ? 
ଭୁଷଣ ହେଉ କି ବେଦାନ୍ତ , ଆମରଠାନୁ ଲୁହାପଥର୍ ଆର କୁଇଲା ନେଇ ବିକି ମୁନୁଷ ହେବେ , ହେଲେ ରାଜଧାନୀ ଥି ଦିଆଥୁଆ କରବେ ଆର୍ ମୁଖିଆ ଅଫିସ ଖୁଲବେ ! ସେଠାନେ ପୁଏ ଯେ ଅଫସର୍ ହେବେ ,
ଇନ ଯେ ଆମର୍ ଭାଏବହେନ୍ ସିକୁରିଟି ଗାଡ୍ ହେଇକରି , ପୁଏ ଫିଲଡ ଡିଉଟି ଆଏଲେ ତାହାକୁ ସେଲୁଟ ଠୁକବେ , କାଏଁରେ ? 
ହଁ ଇନ ଆମର୍ ନେତାମାନକୁ ସେମାନେ ମାସକିଆ ଭିଖ ଦେସନ୍ ପରେ ?
କେଭେ କେନତା ପରବ୍ ପରବାନିକେ ପିଆଖିଆ କରବାର୍ ଲାଗିର୍ ଆମର୍ ରାଜନୀତିଆ ମ‍ାନକୁ ବିଡାକେତେ ଝିଁଟି ଦେସନ୍ ଆର୍ ପୁଷ ମନେଇକରି ରଖିଛନ୍ ।


୧୯୩୬ ମସିହାନୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ମିସଲା, ତାର୍ ପରେ ପରେ ଏକା ଆମର ଇ ମହାନ୍ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରହାର୍ କରବାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଇ କଟକିଆ ସରକାର୍ ମାନେ |

ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଚଲନ ପିନ୍ଧନ୍ ହେଉଛେ ପୃଥିବି ର ମହାନ୍ ପରମ୍ପରା ଗୁଟେ, ଏନ୍ତା ବିରଲ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଅଲଗା କେନ ଦେଖବାର୍ କେ ନାଇମିଲେ ହେଲେ ଆମର୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଏ ଜେ
ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫାନ୍ଦେ ପଡ଼ିଗଲା ଜେ ଆମର୍ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ଧନୀ ଭାଷା ପରମ୍ପରା କେ ଆଜି ନାଶ୍ କରିକି ଆମର୍ ମୁଡ଼ ଉପର୍ କଟକି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଭାଷା କେ ଲଦି ଦେବାର୍ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛେ |

ଭାଷା --- ଆମର୍ ଭାଷା ଆଗ୍ୟାଁ ଖଣ୍ ଖିର୍ସା ଆଏ ଆମର୍ ଲାଗି ଇ ଭାଷା ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଭାଷା ଆଏ ଜାହାର୍ ନାଁ ସୁନିଦେଲେ ଲୋକ୍ ଠିଆ ହେଇଦେସନ୍ ନାଁ ତାର୍ " ସମ୍ୱଲପୁରୀ / କୋସଲି " |
ବହୁତ୍ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇକିବି ଆମର୍ ଭାଷା ଆଜି ପୃଥିବି ସାରା ନା କମେଇଛେ |ଇଟା ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ମାତୃ ଭାଷା ଜେନ୍ ଭାଷା ଥି ତାର୍ ନିଜର୍ ଛୁଆ ଏକା ପାଠ୍ ନାଇ ପଢଶି କି ନାଇ ଲେଖସି |ଜେନ୍ ଭାଷା କେ ଆଏଜ ତକ୍ ଓଡ଼ିଶା କହି ଆସୁଛେ ଜେ ଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ର ଉପଭାଷା ଆଏ ବୋଲି ଆର ଆମର୍ ଭାଷା ର ସୁରଖ୍ୟା ଲାଗି ଟଙ୍କା ଟେ ବି ଖର୍ଚା ନାଇକରେ | ଆଗ୍ୟାଁ ମାନେ, ପାଖା ପାଖି ୨ କୋଟି ଲୋକ୍ ଆମର୍ ଇ ଭାଷା କେ ନିଜର୍ ମାତୃ ଭାଷା କହେସନ୍ |
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରବାର୍ ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ୟୁନିଭରସିଟି ,ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେ ଲାଗି ପାଟି କରି ସାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛେ ଆର ଆମର୍ ଭାଷା ର ନାଁ ଆସଲେ ଖାଲି ଚିଠି ଲେଖା ହେଉଛେ…… |

ତିହାର୍ ପରବ୍ --- ନୁଆଁଖାଇ ଆମର୍ ସମକର୍ ନୁ ବଡଖା ତିହାର୍ ଆଏ ତାର୍ ଲାଗି ମାତ୍ର ଦିନେ ଛୁଟି ଦେସି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର୍ |
ପୁସପୁନି ଛୁଟି କେ ବି ଇ ବଛର୍ ଠାନୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଉଡିଶା ସରକାର୍ |
ସିତଲ ଷଷ୍ଠୀ ଛୁଟି ନାଇ
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ବି ନାଇ , ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ୧୦ ଲାଖ୍ ଆର ବାଲିଯାତ୍ରା ଲାଗି ୯୦ ଲାଖ୍ ଦେଉଛେ ଉଡିଶା ସରକାର |
ଭାଇଜିଉନ୍ତିଆ କି ପୁଜିଉନ୍ତିଆ ବି ନାଇ 
ମାନେ ଆମକୁ ଆମର୍ ତିହାର୍ ପରବ୍ ମନାବାର୍ କେ ବି ଗୁଟେ ପରକାର୍ କଟକନା ଲାଗିଛେ |


ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍

- ଆମର୍ ପାଖେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଧ୍ଧ ହିରାକୁଦ ଡେମ୍ ,ପୃଥିବିର ଗୁଟେ ନ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର୍ ହୁମା , ହରିସକଂର୍ ,ନରସିଂଗ୍ ନାଥ ମେତାନ୍ ଜାଗା ମାନେ ଅଛେ ହେଲେ ତାର୍ ଅବସ୍ତା ଆଜି ଜାହା ହେଲାନ ନାଇ କହେଲେ ଭଲ୍ ଆଏ |
ଆମର୍ ଭାରତ୍ କେ ବରସ୍ କେ ୯୦ ଲାଖ୍ ପାଖା ପାଖି ବିଦେସୀ ପର୍ୟଟକ୍ ଆଏସନ୍ ତାର୍ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ୦.୭୫ % ପର୍ୟଟକ୍ ଓଡ଼ିଶା କେ ଆଏସନ୍ ମାନେ ପାଖା ପାଖି ୬୦ ହଜାର ବିଦେସୀ୍ ପର୍ୟଟକ ଆପଣ୍ ମାନେ ଜାନିକି ଚମକି
ପଡ଼ବେ ଜେ ହେ ୬୦ ହଜାର୍ ଭିତରୁ ୧ ହଜାର୍ ବି ପର୍ୟଟକ୍ ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କେ ନାଇ ଆସନ୍ ବୁଲି ତାର୍ କାରନ୍ କାଣା ,ତାର୍ କାରଣ ହେଉଛେ ଆମର୍ ପର୍ୟଟନି ସ୍ଥଲ କେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର୍ ପ୍ରମୋଟ ନାଇ କରବାର୍ ଦେଶ ବିଦେଶ ରେ 
ଖାଲି ଡୁବି ତାବଲା କେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରା ଜାଉଛେ ଡ଼ୋଲ୍ ନିସାନ୍ ତାସା କେ ନାଇଁ 
ଇତାର୍ ମାନେ ହେଉଛେ ଘୁଡ଼ା କେ ନାଇ ଦେଖେଇ କି ଗଧ କେ ଦେଖା ଜାଉଛେ |
ସମ୍ୱଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କେ ଓଡ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ କହେବାର୍ ,ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ କେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବୋଲି କହେବାର୍ କାରଣ କାଣା ?

ପଶ୍ଚିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ର ୧୧ ଟା ଜିଲ୍ଲା ୨ କୋଟି ଲୁକର୍ ଲାଗି ମାତ୍ର ଗୁଟେ ନ ୟୁନଭର୍ସିଟି ଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛ୍ ଜେ ଆମର୍ ମୌଲିକ୍ ଅଧିକାର୍ କେ ବି କେନ ହିସାବେ ଇ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମର୍ ଠାନୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ ?

ଘର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ରେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିଖ୍ୟକ୍ ମାନକର୍ ଅନୁପାତ୍ ୩୦:୧ ଥିଲାବେଲେ ପଶ୍ଚିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ନେ ତାହା ୭୦:୧ ଅଛେ |
ମାନେ ତାକର୍ ଆଡ଼େ ୩୦ ଟା ପିଲା ରେ ଗୁଟେ ମାଷ୍ଟର୍ ଆର ଆମର୍ ଆଡ଼େ ୭୦ ପିଲାକେ ଗୁଟେ ମାଷ୍ଟର୍, ପାଠ କେନ୍ତା ହେବାଜେ ହଉ  !
ତାକର୍ ଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ ୩ କି.ମି ରେ ଗୁଟେ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆମର୍ ଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ ୧୦ କି.ମି ରେ ଗୁଟେ ବି ନାଇଁ |
ତାକର୍ ଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫ କି.ମି ରେ ଗୁଟେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ୍ ଆମର୍ ଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩୦ କି.ମି ରେ ଗୁଟେ
ବି ନାଇଁ |

ଆମର୍ ପିଲା ହାୟର୍ ସ୍ଟଡି ନୁ ବନ୍ଚିତ୍ ହେଉଛେ କାରଣ୍ ଇ ଗୁଟେ ନ,
ଆମର୍ ପିଲାକୁ ଭାସା ବି ଗୁଟେ ବହୁତ୍ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେସି ପଢ଼ବାର ଲାଗି କାରନ୍ ଆମର୍ ପିଲାକୁ ନିଜର୍ ମାତୃଭାଷା ରେ ବି ସିଖ୍ୟା ନାଇମିଲେ ଜେନ୍ ଟା କି ମାନବ ଅଧିକାର୍ ଆଇନ୍ ର ଖୁଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲଘଂନ ଆଏ |

ଏନ୍ତା ହଜାର୍ ହଜାର୍ କାରଣ ଅଛେ ଆଗ୍ୟାଁ ମାନେ ଜେନଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଅଲଗା ରାଏଜ ଦାବି କରବାକେ ବାଧ୍ୟ୍ୟ ହେଉଛୁଁ |
ସବୁ ଦାଦା ଆର ବହେନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେତିକି ପାରୁଛନ ଇ ପେଟୀସନ୍ କେ ଶେୟର କରୁନ, ଯାହାର ଲାଗି ଆମର ଅଲଗ କୋଶଳ ରାଇଜ ର ଆନ୍ଦୋଳନ କେ ଆଗକେ ନେବା ର ଲାଗି ସୁବିଧା ହେବା |


                                         ଜଏ କୋଶଲ | ଜଏ ମା ସମଲେଇ |