Kort og vipps i kantina

Kort og vipps i kantina

Started
May 2, 2022
Signatures: 161Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

Vår sak:

Er du sliten av å lete etter en 10 kroning for å kjøpe mat i kantina? Ønsker du at skolen tar grep for å gjøre skoledagen din enklere? Da kan du ta opp denne kampen ved å signere under her, om vi får mange nok til å stemme så kan det være mulighet for forandring.

Hvorfor vil vi dette?

Etter korona har bruken av kontanter blitt mindre, det ble også restriksjoner på det å bruke kontanter under pandemien som vi ikke helt er frie fra. Bruk av kort blir mer relevant for hver dag som går og har blitt en stor del av dagens samfunn, vi mener dette er noe skolen burde tenke på.

 

Hva vil det endre?

Ikke like mange får kjøpt mat når kontanter ikke er like lett tilgjengelig, om skolen tar i bruk av kort terminal vil kjøp øke i kantinen og skolen vil også selv tjene på dette. Mat som ikke blir kjøpt på grunn av mangel på dette blir også kastet som fører til matsvindel, noe vi ikke støtter på Kjøsterud skole.

Support now
Signatures: 161Next Goal: 200
Support now