#konyaaltısahilimedokunma‬

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


KONYAALTI SAHİLİ

RANTA TESLİM Mİ?

Dünyanın ilk 10’u arasında yer alan, Türkiye’nin vitrini konumundaki Mavi Bayraklı Konyaaltı Sahili’nin kaderine terk edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu. 2013 yılından itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Konyaaltı Sahili’nin durumu adeta yılan hikayesine döndü.

DEFTARDARLIK’LA PROTOKOL

Hazine arazisi olan Konyaaltı Sahili, Maliye Bakanlığı’nın onayı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Defterdarlık arasında imzalanan iki ayrı protokolle toplam 3.000.000 TL kira bedeli karşılığında kiralandı. Mevzuatların değişmesiyle Defterdarlık ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol yenilendi ve son olarak 2016 yılında yenilenen protokol imzalandı.

İŞ BAŞA DÜŞÜYOR AMA…

Bu sözleşme çerçevesinde bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla Konyaaltı Sahili’ni işletti. Ancak, bir türlü sahil projesini hayata geçiremediği gibi yaklaşık 130 milyon liralık yatırım ile 30 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile yapılan iki ayrı ihaleye de giren olmadı. Bu durum karşısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sahilin yeni düzenlemesini ‘iş başa düştü’ diyerek kendilerinin yapacağını kamuoyunu açıkladı.

SEZONA RAMAK KALA İHALE

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2017 turizm sezonuna ramak kala 24.03.2017 tarihli 616 sayılı encümen kararıyla Konyaaltı Sahili’nde büfeleri, açık alanları, depoları, açık terasları, yeme içme üniteleri, şezlong alanları 6 ay süre ile 1.374.500, 00 TL muhammen bedelle geçici teminat alınmaksızın bütün halinde 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereğince ihale edilmesine karar veriyor. 

6 GÜN SONRA İHALE YAPILIYOR

Encümen kararının alınmasından 6 gün sonra 30.03.2017 tarihinde toplanan encümen 634 sayılı kararla 51/g üzerinden ihaleyi yapıyor. İhaleye sadece ANET A.Ş. adına Mehmet Urcu katılıyor. İhale sonunda Muratpaşa İlçesi’nde Beach Park içerisinde bulunan 12 adet ünite, 1 adet otopark, 1 adet su sporları kulübü, 4 adet büfe ve Konyaaltı İlçesi’nde bulunan 8 adet büfe ve şemsiye şezlong alanının bir bütün halinde ihaleye tek başına giren şirket olan Büyükşehir Belediyesi iştirakçi şirketi ANET A.Ş.’ye 1.374.500 TL artı KDV bedelle 6 aylık süreyle kiraya veriliyor. 

ANET A.Ş’DEN ÖZEL ŞİRKETE

Bunun üzerine ANET A.Ş. Genel Müdürü Mehmet  Urcu, Konyaltı Sahili’nin işletmesi ile ilgili özel bir şirketle mutabakata varıldığını açıkladı. Urcu, konuyla ilgili olarak şunları dile getiriyor: "Sahil Projesini Büyükşehir Belediyesi yapacak. Sahildeki 10 adet büfe ile birlikte şemsiye ve şezlong işletmesi ile güvenliğini bu sezon 15 Ekim 2017 tarihine kadar Sena Tur’un sahipleri Suat ve Sabri Ünver kardeşler üstlendi. “

DENEYİM Mİ KAZANDIRILIYOR?

Antalya’da resmi turizm sezonu her yıl 16 Nisan’da açılmasına karşın alelacele 6 ay gibi kısa süreli Konyaaltı Sahili’nin işletmeye verilmesi birçok soruyu beraberinde getirdi. Sahiline sahip çıkan vatandaş, ‘sahilin tamamı özelleştirildiğinde iş deneyimi mi aranacak?’ Sorusuna yanıt arıyor.

İHALE NEDEN 51/g İLE YAPILIYOR?

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili’ni her ne kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesi gereğince yapsa da, kanunen belediye bu madde üzerinden Konyaaltı Sahili’ni kiraya veremez.

51/g NE DİYOR?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 51 – Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir; g) Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi…

DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİ!..

51/g’ye göre Devletin özel mülkiyeti tanımlamasına göre Konyaaltı Sahili Hazine’nin (Defterdarlık) özel mülkiyetidir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili’ni protokolle devir alan kiracı konumundadır. Bu nedenle devletin mülkiyeti hakkına Antalya Büyükşehir Belediyesi değil Hazine sahiptir. Bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili ile tasarrufta bulunurken devletin özel mülkiyeti gibi hareket edemez.

REKABET OLUŞTURULMADAN

51/g ile ihale yapılabilmesi için aynı zamanda ivedilik gerekmektedir. Turizm sezonunun her yıl resmi olarak 15 Nisan tarihinde açıldığı bilinmesine karşın, kanunen sezon açılıyor aciliyetiyle ihale çıkarılması söz konusu olamayacağı bilinmektedir. 51/g maddesine göre yapılacak ihalelerde duyuru, ilan verme zorunluluğu olmaması da açıklığın ve rekabetin oluşturulmamasına neden olmaktadır.

AÇIKLAMA BÜYÜKŞEHİR’DE SORUMLULUK ANET’TE

Konyaaltı Sahili ile ilgili konunun kamuoyuna yansıması üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adı altında Genel Sekreter Birol Ekici imzasıyla 28.04.2017 tarih ve 14308172-622.03-E.262/21556 sayılı üst yazıyla yazılı açıklamada; belediye şirketi ANET A.Ş.’nin Konyaaltı Sahili’nin giderlerinden kurtularak gelir elde ettiği dile getirilerek, diğer merak edilen sorularla ilgili yanıt verilmedi. Bunun üzerine T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER) 15.05. 2017 üzerinden Konyaaltı Sahili’nin ihaleye verilmesiyle ilgili olarak bilgi edinme hakkına karşılık, verilen yanıt şu olmuştur: “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından konu cevaplanmıştır. Söz konusu başvurunuz ANET A.Ş. yetki ve sorumluluğundadır. “

Kamuoyuna açıklama yapılırken resmi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Birol Ekici imzasıyla gelirken, BİMER üzerinden sorulan ihale sorularına yanıt verilmesi ‘Neden kaçınılıyor?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Bunların üzerine 6 aylık işletme hakkını alan şirketin, sahile yeni büfeler eklemesi, bir de iskele yapması kafalardaki soruları arttırdı. 6 ay gibi kısa süre için iskele gibi, yeni büfeler gibi yatırım yapılması vatandaşın dikkatini çekti. 

MERAK EDİLEN SORULAR?

1-   İki yıldır kar ederek ANET A.Ş. tarafından işletilen Konyaaltı Sahili, sezonun kapıyı çaldığı bir dönemde 6 aylığına neden özel şirkete verildi?

2-   Sezonun açıldığı resmi tarih belli iken neden vakit kaybedilerek, Konyaaltı Sahili alelacele ihaleye verildi?

3-   İhale neden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre yapıldı?

4-   Antalya’nın kalbi konumunda olan Konyaaltı Sahili’nin ihale öncesi yeterli duyuru yapılmadan ihaleye açıklık ve rekabet unsurları dahil edilmedi?

5-   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre kanunen uygun olmadığı halde ihale için neden bu madde tercih edilmiştir?

6-   Ticari anlamda bakıldığında 6 aylık gibi kısa sürede ihaleye alan özel şirket, kar edemeyeceğini bile bile neden bu ihaleyi almış, bir üzerine yatırım yaparak iskele inşaatına başlamıştır?

7-   Gelecek yıllarda Konyaaltı Sahili Projesi tamamlandığında işletme ihalesi yapıldığında ihale şartnamesinde ‘6 aylık iş deneyimi’ aranacak mı?

 

 Bugün Abdullah imzanı bekliyor!

Abdullah Yalçın bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «#konyaaltısahilimedokunma‬: #konyaaltısahilimedokunma‬». Abdullah ve imza atan diğer 79 kişiye katıl.