Konya Belediyesi, Paşa'ya Özgürlüğü Geri Verilsin, Ölüm Kampına Geri Dönmesin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


Resimde gördüğünüz can dostu Amerikan Staff ırkına ait Paşa. Paşa ve kardeşi Tosbik şikayet üzerine barınağa gönderildi fakat kimseye bir zararı olmayan canlardı. Tosbiğin barınakta öldüğü söyleniyor fakat biz Tosbiğin ne ölüsünü görebildik ne de dirisini. Resimde gördüğünüz Paşa ise Barınak koşullarının kötü olması nedeniyle orada hastalandı.  Üniversite hastanesinde yaşam mücadelesi veriyor ve tekrar barınağa giderse o barınak koşullarında çok yaşayamaz.

Paşa'nın karnesinde Amerikan staff olduğu belirtilmiş ve Amerikan Staff hakkında herhangi bir yasaklama olmamasına rağmen Valilik üzerinden gönderilen bilir kişi paşaya herhangi bir gen testi yapmadan 'Pitbull' diyerek ölüm kampına tekrar gönderilmesini istemiştir. 

Sayın Vali, paşamızı sahibi olan Abdurrahman abiye yediemin verilmesini istiyoruz. bu süreçte bize destek olmak için imzalar mısınız? Paşa’yı kurtarmak için yardımlarınızı bekliyoruz. Paşa’mız özgür olsun onu yaşatalım!

Yaşadığımız yüzyılda, ırkı nedeniyle bir insanın cezalandırılması nasıl asla kabul edemeyeceğimiz bir şeyse, bir köpeğin de sadece ırkı nedeniyle hapislerde ölüme terk edilmesi kabul edilemez. 

Ancak maalesef şu anda yaşanan tam da bu. ülkemizde 5199 sayılı hayvan hakları yasası’nda düzenlenen alt başlıklardan biri olan ‘yasaklı ırklar’ maddesine göre: “pitbull, dogo argentino, fila brasileiro, tosainu ırkı köpekler ve bu ırklara ait olan melezlerin beslenmesi, sergilenmesi, üretilmesi, reklam amaçlı kullanılması yasak. siz eğer bu köpeklerden birini besliyorsanız, köpeğe çok iyi bakıyor olsanız da ve köpek insanlarla çok iyi anlaşıyor olsa da, yavrunuz bir anda elinizden kolluk güçleri tarafından alınabilir. 

Biz hem Paşa’nın ailesine iade edilmesini, hem de artık bu yasaklı ırk maddesininin yasadan kaldırılmasını talep ediyoruz.  
 
.....

The name of the dog in the picture is Paşa. Paşa and his brother were taken to the shelter upon the tosbik complaint. Tosbik was said to have died there, but we could not even see his dead body. Now, Paşa is being treated at the university hospital and we are struggling to prevent him from going to the shelter again.The animals are starving because the conditions are not good there. We need your signature and support for the pasha's exit process. Thank you for your signatures.