Kampanya Kapatıldı

Konya Atatürk Evi Kültür Müzesi'ne Gereken Önem Verilsin

Bu kampanya 41 destekçiye ulaştı


Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen iki katlı tarihi bina, günümüz ismi ile Atatürk Evi Müzesi, 1923 yılında hazine adına tescil edilerek Vali Konağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya gelişinde de kendisine tahsis edilmiştir. 1927 yılında hazineden Konya Belediyesince satın alınan ev, 1928 tarihinde Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak yine onun adına tescil edilmiştir. 1940 yılında Konya Özel İdaresince sembolik bir bedel karşılığında satın alınan ev, tekrar Vali Konağı haline getirilmiş ve 1963 yılına kadar Vali Konağı olarak kullanılmıştır. 1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek onarılmış ve bir yıl sonra, 1964 tarihinde Atatürk Evi Kültür Müzesi adıyla ziyarete açılmıştır.

Günümüzde de hizmete açık olan Atatürk Evi Müzesine, son zamanlarda, hizmetini en layık biçimde sağlayabilmesi için gereken özverinin sağlanmadığı aşikârdır. Zira örneğin, bir kaç yıl öncesine kadar açık olan çalışma odası kapatılmış, bununla birlikte, sergilenen parçaların, bahusus mühim nitelik taşıyanların, sayısı oldukça azalmıştır. Amaçlanan temsilde ve anlatılmak istenen hususun kavranmasında yoğun tesiri olan bal-mumu heykelin kaldırılması yahut sergilenmemesi uygun görülmüştür. Bu heykel ile birlikte, yine onun bulunduğu odadan da birçok parça kaldırılmıştır. Maatteessüf, sergilenen parçalara dair herhangi bir açıklama metni de bulunmamaktadır. Öte yandan müze için, bir rehber yerine, ziyaretçilere yalnızca temiz galoşların yerini gösteren ve daha sonra kendine tahsis edilen odaya çekilen bir güvenlik görevlisi yeterli görülmüştür.

Sergide kalan birkaç parçanın durumundan ziyade, mobilyaları ihtiva eden oda için, müzenin eski iç mekân düzenlemesine kıyasen, eşyalara istif edilmiş izlenimi veren bir yerleştirme makul bulunmuş; normal standartlarda, ziyaretçinin farazi bakış açısına göre konumlandırma isteyen bu kıymetli mobilyalar amiyane bir tabirle yerleştirmeden ötürü görünmez bir hale bürünmüşlerdir. Müzenin sahiplik ettiği kıymetli eşyaların çoğu öylece ötelenmiş gibidir. Diğer taraftan mekânın idrak edilmesinde şüphesiz ki en önemli etkiyi sağlayacak olan musiki es geçilmiştir.

Hülasa, bu yerinde şikâyetlerin çoğaltılabilir olmasına karşın, Atatürk Evi Müzesi zaman geçtikçe, istenmeden dahi olsa, tarihindeki yaşanmışlıkların kıymetinden ve yirminci yüzyılda ona bahşedilen necip niteliklerinden her yönüyle kopartılmaktadır. Bunun önüne geçmek şuurunu, Kültür ve Turizm Bakanlığına şikâyette bulunmak kaydı ile yeniden elde etmek gereği söz konusudur.Bugün Bahadırhan imzanı bekliyor!

Bahadırhan Koçer bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Konya Atatürk Evi Kültür Müzesi'ne Gereken Önem Verilsin». Bahadırhan ve imza atan diğer 40 kişiye katıl.