Pinkmani për qytetar nderi të Suharkës!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Kritiku i madh i filmave dhe rrakatel same i çertifikuar, Pinkman, meriton t'jetë qytetar nderi i Komunës pë kontributin e tij për promovimin e Suharekës dhe vlerave t'saj.