ZGJATJA E ORARIT TË SHFRYTËZIMIT TË HAPËSIRAVE PËR LEXIM NË BIBLIOTEKËN 'HIVZI SYLEJMANI'

ZGJATJA E ORARIT TË SHFRYTËZIMIT TË HAPËSIRAVE PËR LEXIM NË BIBLIOTEKËN 'HIVZI SYLEJMANI'

460 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Albana Hasani started this petition to Komuna e Prishtinës and

Ne, anëtarët, studentët dhe të gjithë lexuesit e Bibliotekës "Hivzi Sylejmani" - Prishtinë (Dardani), për shkak të nevojës dhe kërkesës së madhe të shfrytëzimit të hapësirave të bibliotekës për lexim dhe studim, kërkojmë që TË ZGJATET ORARI I PUNËS për shfrytëzim të hapësirave për lexim deri në ora 22:00.

Kjo për shkak se orari i tanishëm (deri në ora 19:00) është i pamjaftueshëm për studentët, e sidomos për ata që vijojnë edhe punët ose praktikat e ndryshme.

Prandaj kërkojmë nga Komuna e Prishtinës dhe Drejtoria e Bibliotekës 'Hivzi Sylejmani' që të marrin parasysh këtë kërkesë të arsyeshme, në mënyrë që të plotësohen nevojat e studentëve.

460 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!