Peticion kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Erenikun e Junikut

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Hidrocentralet që mund të ndërtohen në shtratin e lumit Erenik në territorin e Junikut janë me efekt shkatërrues për biodiversitetin e Junikut. Qofshin ato hidrocentrale të mbyllura apo të hapura ato do ta degradojnë ambientin dhe do t'i bëjnë jetët tona më të vështira. I themi jo çfarëdo tentimi të autoriteteve komunale dhe qendrore që tu japin leje të vazhdojnë me punime operatorëve të interesuar. Për pasurimin e dy tre individëve në kurriz të ambientit të të gjithë junikasve dhe kësaj zone, shêndetit dhe trashëgimisë së brezave nuk është në interesin e askujt. Today: Edmond is counting on you

Edmond Hoxha needs your help with “Komuna e Junikut: Peticion kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Erenikun e Junikut”. Join Edmond and 1,611 supporters today.