Petition Closed

Ndertimi i shkolles fillore dhe çerdhes ne lagjen Vizbeg.

This petition had 108 supportersNevojë e kahershme për banorët e lagjes Vizbeg, është ndërtimi i shkollës fillore dhe i një çerdhe për fëmijë. Më se 800 nxënës të kësaj lagjeje mësimet i ndjekin në shkollën ,, 26 Korriku,, në Shuto orizare, ku mësimi zhvillohet në disa turne dhe hapësira është e kufizuar. Prandaj është domosdoshmëri ndërtimi i një shkolle në Vizbeg,sepse nxënësit nuk do të jenë të rrezikuar në komunikacion, sidomos ata të klasave të ulta. Poashtu edhe shkollës “26 Korriku” do t’i krijohen hapësira të mjaftueshme .Today: imrane is counting on you

imrane morina needs your help with “komuna e Butelit : Ndertimi i shkolles fillore dhe qerdhes ne f Vizbeg.”. Join imrane and 107 supporters today.