KOLEKTIF WI POU RESTITISYON/ YES TO REPARATION/ COLLECTIF OUI POUR LA RESTITUTION

KOLEKTIF WI POU RESTITISYON/ YES TO REPARATION/ COLLECTIF OUI POUR LA RESTITUTION

Lancée le
31 mai 2022
Signatures : 28Prochain objectif : 50
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Norluck DORANGE

Pèp Ayisyen an merite REPARASYON ak RESTITISYON LAJAN Lafrance te fòse l peye apati 1825, pandan plis pase 100 lane apre ENDEPANDANS li. Mizè, Soufrans ak IMILYASYON anndan tankou deyò peyi a, ki tankou yon pyèj ki fèmen Ayiti nan yon toubouyon, jodia Ayisyen ap gade konsekans jenou sou kou sa a, puisans yo rele Lafrance la, nan sitiyasyon doulere moun an Ayiti ap viv. Apre tout dokiman ki ap pibliye ki te montre men kache ki dèyè Soudevlopman Ayiti a. Petisyon sa a vle sanbilize konsyans tout moun pou pote kole nan demach pou Ayiti jwenn REPARASYON ak RESTITISYON nan men puisans kite piye l ki lakoz mizè l jounen jodia. Pote kole ak Siyati w.

The Hatian People deserve REPARATION and the RESTITUTION from France today. For more than 100 years Haiti has been forced to compensate the so-called losts by the colonizers after being evicted from the islands by enslaved Africans fighting for their freedom and respect of their basic rights. Since then, misery and deprivations has been the everyday life of the majority of Haitian people. And this is the reason Haiti has been classified as an underdevelopped country. So many documents that are declassifiying since couple of years ago, has supported the evidence of such swindle by an European power that has built his wealth to the detriment of Haiti and other African Nations. As such this petition is aimed to bring over the face of the World the necessity for Haiti to benefit from REPARATION and the RESTITUTION particularly from France and other powers who have ransacked this land all over previous centuries.

Soutenir maintenant
Signatures : 28Prochain objectif : 50
Soutenir maintenant