Te largohet pagesa prej 375 Euro per perfundim te temes Master per gjeneraten 2017/2018

Te largohet pagesa prej 375 Euro per perfundim te temes Master per gjeneraten 2017/2018

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Viona Stavileci started this petition to Kolegji Riinvest

Ne kontraten e nenshkruar ne fillim te studimeve Master nuk ceket ndonje pagese shtese ne rast se tema e diplomes nuk perfundohet menjehere ne semestrin e fundit. Ne kontraten tone ceket vetem afati i fundit per perfundim te temes se Masterit ("deri ne dyfishin e kohezgjatjes se studimeve").
Per me shume, ne nuk kemi pranuar as nje email paraprakisht per ndonje vendim i cili mund te jete ndermarre per gjeneraten tone dhe gjeneraten 2016/2017, ndryshe nga vendimi per gjeneraten 2015/2016. 

Per keto dy arsye te lartcekura, ne duam te shprehim shqetesimin tone rreth kesaj pagese shtese e cila na eshte ngarkuar dhe na eshte bere me dije vetem ditet e fundit kur kemi pranuar email rreth regjistrimit te semestrit. 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!