The Rice Tariffication Law

The Rice Tariffication Law

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Rica mae Dacquel started this petition to kmp

One that has seen an uproar from the filipinos.That the farmers selling their harvested rice for the measly amount of P7 per kilo.This is connected to THE RICE TARIFFICATION LAW.

Lahat ng magsasaka ay naapektuhan sa napakalaking pagbabago ng kanilang buhay dahil sa pagbaba ng presyo ng palay,nais nila na sana muling maibalik ang dating presyo nito,dahil napakalaking apekto rin nito sa kanilang buhay na dati'y nakakaraos pa sila sa pang-araw-araw dahil sa magandang ani at magandang presyo pa noon ,ngayon lahat ng ito ay nabago.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!