Låt hela klassen vara i skolan samtidigt!

Låt hela klassen vara i skolan samtidigt!

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
MSU Klara Gymnasium started this petition to Klara Teoretiska Gymnasium Postgatan

Vi elever på Klara Postgatan har under lång tid behövt offra sociala interaktioner, utbildning och psykiskt välmående för att minska smittspridningen. Något vi med glädje fortsätter att göra. 

Efter sportlovet kommer vi äntligen komma tillbaka till Klara men då med halva klassen i skolan och andra halvan av klassen på distans. Detta upplägg innebär att en lärare ska hålla koll på två grupper samtidigt i två olika miljöer. Vi elever har upplevt distansundervisningen i första hand och vet att den skiljer sig enormt från undervisning i klassrum. För att kunna uppnå vår största potential behöver vi ha full uppmärksamhet av läraren samtidigt som läraren anpassar undervisningen till klimatet. Det finns även stora risker med att en del av klassen får ta del av face to face undervisning medan andra halvan inte får det. Vad om just den lektionen var betydande för det uppkommande provet? Ska de som haft tur och varit i skolan ha bättre förutsättningar än andra? Självklart inte! 

Vi önskar att vi kan träffa varandra igen på ett säkert sätt. En del av poängen med att vara i skolan är den sociala aspekten som vi saknat ett bra tag. Att återgå till varannan dag med klassen uppdelad i två klassrum samtidigt ser vi som det bästa lösningen för elevers psykiska hälsa och utbildning. Ingen vill att viruset ska spridas och de flesta är beredda att göra vad som krävs. Vi tror på en lösning där alla får samma möjligheter till en god utbildning i denna unika situation vi befinner oss i.

Med vänliga hälsningar, MSU Klara Gymnasiums styrelse

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!