Petition Closed

Sistem Online KJRI Hong Kong melarang BMI memilih agen tenaga kerja yang baik. BMI dilarang pindah agen dan ini mengakibatkan pemerasan tanpa akhir oleh agen nakal kepada BMI di Hong Kong

Letter to
KJRI Hong Kong
TOLAK Sistem Online KJRI Hong Kong

Sistem Online KJRI Hong Kong melarang BMI memilih agen tenaga kerja yang baik. BMI dilarang pindah agen dan ini mengakibatkan pemerasan tanpa akhir oleh agen nakal kepada BMI di Hong Kong