Kjell sin kastrering

Kjell sin kastrering

0 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Perti Umpus started this petition to kjell

Kjell er en morsom og ernergisk type. dette høres kanskje bra ut. men det har sine ulemper. Kjell er altid kåt. Kjell er altid voldelig. Hva skall vi  gjøre? dette er symptomer på testikulert nivå. Dette går utover kjell sine sosiale kontakter i form av tapte timer på Escape from Tarkov. Hva kan vi gjøre?

I symptomene ligger nemlig svaret. slik som luxus leverpostei sang "for vis vi fjerner balla... fjerner balla" 

 

Kjell is a fun and energetic type. this may sound good. but it has its drawbacks. Kjell is always horny. Kjell is always violent. What are we going to do? these are symptoms at the testicular level. This goes beyond Kjell's social contacts in the form of lost hours on Escape from Tarkov. What can we do?

The answer lies in the symptoms. such as luxury liver pate song "for show we remove balla ... remove balla"

0 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!