Kinders

Kinders

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Gerrie McKaig started this petition to Geagte Mnr Mostert

Geagte Mnr Mostert

Ek het 'n versoek ontvang om namens sommige ouers 'n petisie op te stel om met die skool in gesprek te tree om die onderrig van ons kinders terug te bring na normaal.

Ons voel dat daar 'n paar goed is wat ons nie seker is onder die aandag van die skool gebring is nie, en ons voel baie sterk daaroor dat hierdie punte ter versterking uitgelig moet word:

1. Die kinders moet elke dag skool toe gaan. Die ouers spandeer verskriklik baie geld aan ekstra nasorg en versorging van kinders vir elke "af" dag.

2. Die Skool het in die brief van 7 Junie 2021 genoem dat dit R200 000 gaan kos vir die nodige veranderinge.  As daar 1 400 kinders in die skool is, en elke kind se ouers dra SLEGS R150 by as 'n eenmalige bedrag, dan is daar R210 000 ingesamel. Ek is seker dit sal maklik wees, want hulle sal duisende spaar aan onkostes, net om hul kinders se ekstra versorging te bekostig.  Die ouers wat dit nie kan bekostig nie, kan dan laat weet, en ek is seker dat daar ouers sal wees wat 'n kind kan "sponsor", deur R300 te betaal.

3. Sport:  Ons voel dat daar is heeltemal oor-reageer rondom sport.  In plaas daarvan dat daar net 'n stap terug geneem is, het ons nou heeltemal terug gegaan na GEEN sport.  Daar kan ten minste met fiksheid en tegnieke voortgegaan word.  Ons kinders gaan aan die kortste end trek, wanneer die skole weer mag wedstryde speel, en ons kinders is onfiks.  Ander skole doen fiksheid, en gaan sirkels om ons hardloop.

4.  Ander skole het die ouers self ingespring en die banke in twee gesaag en planne gemaak, daar het volgens my geen versoek uitgegaan waar gevra is of daar ouers is wie bereid sou wees om te help.  Daar is moontlik ouers wat kan help met die ander kostes ook, en dan gaan dit dalk nie eers R200 000 kos nie...

5.  Ek weet Kenridge het 'n maandelikse verpligte fooi van R50 en daardie geld is gebruik om die ekstra klaskamers aan te bou.  Daar sou 'n aanname wees dat in 'n welgestelde gebied soos Panorama R50 nie 'n groot "vra" sou wees nie.  Maar die toekomsvisie blyk elders te wees.  Vooruitgang en nood ten spyt.

 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!