Camiler ibadet saatleri dışında evsizlere, yoksullara açılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


Ülkenin her yerinde onbinlerce cami, devasa büyüklükte bütçe payı alan Diyanet, evsizler ve yoksullar bir arada yaşıyor. Camilerin çok büyük bölümü, Cuma ve Bayram namazları dışında % 5'i bulmayan kapasite kullanıyor. Camilerin bir bölümüne konacak yer minderleri, yastık ve çarşaflar, ister ücretli, ister gönüllü kişilerce yere serilerek evsiz insanların rahat uyumasını sağlayacaktır.

Bu kişilere cami avlusu içinde oluşturulacak bir yemekhane ile yemek de verilebilir, küçük ölçekli hamam benzeri yapılarla da temizlikleri sağlanabilir. Sadece evsizler değil, evi olup, yiyecek yemeği olmayanlar, otele verecek parası olmayan ziyaretçiler de bu hizmetten yararlanmalıdır.  Kamunun kaynakları ile elektrik ve su giderleri karşılanan camilerin, insanlara bu tür bir hizmet vermesinin son derece insani ve dinsel anlamda da hayırlı ve uygun olacağına inanıyorum.

Bu tür hizmetler için devlet bütçesinin yanısıra bağışlar da kullanılabilir. Böylece camiye gelen insan sayısı artacak, camilerin fonksiyonu gelişecektir.

Özellikle ABD'de olmak üzere dünyanın bir çok yerinde kiliseler bu tür bir hizmeti vermekte, yoksul, sorunlu, bağımlı adayı gençleri kurtarmakta, onları kendilerine ve topluma zarar verici bireyler olmaktan kurtarmaktadırlar.