Petition Closed
Petitioning Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, and 13 others

KIBRIS KANLI YASAYA HAYIR!: SOKAK HAYVANLARININ İTLAFINI ÖNGÖREN YASANIN GERİ ÇEKİLMESİ İSTİYORUZ!

Canlar kutsaldır, kimsenin onları kendi istekleri doğrultusunda öldürme hakkı yoktur, olmamalıdır.

Letter to
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
and 11 others
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne,
SOKAK HAYVANLARININ İTLAFINI ÖNGÖREN YASANIN GERİ ÇEKİLMESİ İSTİYORUZ! Avrupa'ya benzeme ideallerinizi başka alanlarda gösterin. Bu yaptığınız vicdansızlık örneği olan ve insanlığa sığmayan bir harekettir. Lütfen bu kanlı yasadan vazgeçin, her can kutsaldır.
08.01.2013 Tarihinde Basın Kuruluşlarından Meclisinizden Yeni Hayvan Hakları Kanunu Yasa Tasarısının geçtiğini öğrenmiş bulunmaktayız.Biz Türkiye'deki hayvan korumacılar olarak, ''Yavru Vatan Kabul Ettiğimiz'' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayvan soykırımı yapılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Ötenazi bir seçim olamaz ve ötenazi hayvan refahı cümlesi içinde yer alamaz.
Kıbrıs özellikle memur olarak gelmiş ve 2-3 yıl kalarak gitmiş ve öğrenci olarak gelip-mezun olunca gitmiş insanların terkettiği köpek ve kedilerle dolu bir ülkedir. Böyle bir ülkede yıllardır hayvan refahı için doğru düzgün kısırlaştırma çalışmaları yapılmamış iken halk bilgilendirilmemiş iken Lefkoşa'daki hayvan barınağı ve Girne'deki İngilizlere ait hayvan barınağı gönüllüler tarafından kendi kaynaklarından idame ettirmeye çalışılır iken ve sizler bu konuda maddi bir destek vermemiş iken yıllardır hayvan refahını sağlamayı gönüllülere paslamış iken ne hakla şimdi onların yaşatmaya çalıştığı hayvanlar hakkında karar verme yetkisini kendinizde görürsünüz?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den yapılan maddi destekler bizlerden alınan vergilerle yapılmaktadır. Bizim ödediğimiz vergilerin hayvanların ötenazi ilaçlarına gitmesine şiddetle karşı çıkmaktayız Türkiye'den tatil amaçlı gelen Türklerin yani bizlerin öğrenci olarak gelen Türklerin Kıbrıs'ta harcadığı paraların ötenazi ilaçlarına gitmesine şiddetle karşı çıkmaktayız.
Onayladığınız yasayı uygulamaya geçirdiğiniz andan itibaren bizlerin asla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne okuma yada tatil amaçlı gelmeyeceğimizi , basın yoluyla Türkiye'deki elçilikleriniz kanalıyla her zaman sizi protesto edeceğimizi bildirir, sokak hayvanlarının dini, dili ve ırkı konusunda ayrım yapılamıyacağından orada yaşayan sokak hayvanlarının da üzerinde söz söyleme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değil, bizlere de bir açıklama borçlusunuz.
Türkiye Hayvanseverler Topluluğu

Merve Elmas started this petition with a single signature, and now has 1,820 supporters. Start a petition today to change something you care about.