Kiến nghị miễn trách nhiệm hình sự cho anh Đăng Nguyên - PTGĐ Mobifone

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Anh Nguyễn Đăng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (trước đây là Công ty Thông tin di động VMS) giai đoạn từ 2010 đến nay, có công nhiều hơn tội trong vụ án Mobifone mua AVG.

Theo kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương thì vị Phó Tổng Giám đốc này đã có những ý kiến phản đối trong quá trình lập dự án nhưng không được tiếp thu. Bên cạnh đó, anh Nguyên cũng đã từ chối thanh toán 5% giá trị còn lại của hợp đồng mua bán giữa Mobifone và các cổ đông của AVG – đây là sở cứ duy nhất để có thể hủy bỏ hợp đồng này, từ đó có thể thu hồi được toàn bộ gần 7000 tỷ đồng của Nhà Nước bị thất thoát.

https://nld.com.vn/thoi-su/huy-hop-dong-mobifone-mua-avg-20180313221920592.htm 

Việc miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyên trong vụ án này sẽ là tiền đề để khích lệ toàn dân tham gia chống tham nhũng, hối lộ.