Heqjen e emërtimeve dhe përkujtimores që përjetësojnë 15 korrikun turk

Heqjen e emërtimeve dhe përkujtimores që përjetësojnë 15 korrikun turk

0 have signed. Let’s get to 15,000!


Ne kërkojmë heqjen e emërtimit “Rruga e Dëshmorëve të 15 Korrikut”, heqjen e emërtimit “Parku i Demokracisë 15 Korriku” dhe heqjen e pllakës përkujtimore me emrat e të ashtuquajturve “dëshmorë të 15 korrikut”, të gjitha në Parkun e Liqenit.

Vendimi sekret për të përjetësuar një ngjarje të brendëshme turke është marrë në shkelje të ligjeve të Shqipërisë dhe të rregullave të Bashkisë Tiranë. Vendimi është marrë pa asnjë dëgjesë apo konsultim publik, duke u mohuar qytetarëve të Tiranës të drejtën për t’u shprehur për të.

Ngjarja dhe viktimat që Bashkia Tiranë ka vendosur të përjetësojë nuk kanë asnjë lidhje me popullin dhe kombin shqiptar, dhe aq më pak me qytetarët e Tiranës.

Ngjarja që Bashkia ka vendosur të përjetësojë:

  • nuk ka domethënie apo rëndësi historike, kulturore apo shpirtërore për qytetarët shqiptarë;
  • nuk ka vlerë përkujtimore apo simbolike për brezat e ardhshëm;
  • nuk ka rëndësi historike apo kulturore botërore dhe nuk ka domethënie për vlerat e lirisë, demokracisë dhe përparimit njerëzor botëror.
  • nuk ka mbështetje apo pranim të gjerë shoqëror mes qytetarëve të Tiranës.

Ne dyshojmë se veprimet e Bashkisë Tiranë janë shërbim personal ndaj presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan, motivuar nga interesa të ngushta vetjake të Kryeministrit Edi Rama dhe Kryebashkiakut Erion Veliaj. Si të tilla, ato janë shkelje e sovranitetit të vendit dhe dhunim i krenarisë sonë kombëtare.

Nënshtrimi i qeveritarëve tanë ndaj një autokrati të njohur për persekutimin e kundërshtarëve politike, për burgosjen e gazetarëve dhe shtypjen e të drejtave të njeriut është, gjithashtu, shkelje e vlerave demokratike perëndimore, të cilat aspiron shoqëria shqiptare.

***

We petition Tirana Municipality Council to remove the name ‘Martyrs of 15 July’ and ‘15 July Democracy Park’ from its location at Tirana’s Lake Par. We also request the removal of the removal of the Memorial Plaque with the names of the so called “martyrs of 15 July”.

The secret decision to memorialize a Turkish event such as this has been taken in violation of the law and city regulations. It was taken denying Tirana resident their legal right to be heard and participate in the decision-making process.

The event and victims that Tirana Municipality has decided to immortalize has no relevance and significance to the Albanian people, least of all, residents of Tirana.

The event the City has decided to immortalize:

  • Has no historical, cultural or spiritual significance or relevance to Albanian people;
  • Bears no symbolic or historical importance for future generations;
  • Has no significance to world history or culture and has no significance to the values of liberty, democracy and human endeavor for progress;
  • Has no broad acceptance or support among Tirana resident or Albanian citizens.

We believe this decision was made to render personal service to the Turkish president Recep Tayyip Erdogan, motivated by personal interests of Prime Minister Edi Rama and Mayor Erion Veliaj. As such they undermine our sovereignty and offend our national pride.

Subservience to an autocrat infamous for prosecuting political opponents, jailing journalists and academics, and violating of human rights is also an affront to the democratic and Western aspirations of the Albanian people.

 Today: Neritan is counting on you

Neritan Sejamini needs your help with “Keshilli Bashkiak Tirane/Tirana Municipal Council: Hiqni emertimet dhe perkujtimoret qe perjetesojne 15 korrikun turk”. Join Neritan and 11,121 supporters today.