Kerkük'e Türk Üniversitesi yapılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Irak’ın ku­ze­yin­de bü­tü­nüy­le Türk­men ka­sa­ba ve köy­le­ri var­dır. Önem­li bir kent olan Ker­kük’te bun­lar­dan bi­ri­dır. Ker­kük’te yo­ğun bir Türk topluluğu ile onun ge­liş­tir­di­ği Türk kül­tü­rü var­dır. Türkmen şehri olan bu güzide şehre Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk Üniversitesi kurmamız büyük bir önem arz etmektedir. Kültürümüzün ve dilimizin canlı olarak yer aldığı Kerkük'e yapılacak olan Üniversite, Kerkük'te yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ile var olan tarihi - kültürel bağımızı güçlendirecek ve biz Türklerin geçmişimize vefasını gösterecektir.