Tambah Baik Akta Bidan 1966 (Akta 436) Bagi Mengelakkan Kelahiran Tidak Selamat

0 have signed. Let’s get to 15,000!


Kami rakyat dan petugas kesihatan di Malaysia menuntut semakan segera Akta Bidan 1966 (Akta 436) agar:

1. Kuasa Penguatkuasaan diberikan kepada penguatkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia.

2. Khidmat Doula dilesenkan supaya terdapat kawalan latihan dan kelayakkan.