Kentimi İradem Yönetsin!

Kentimi İradem Yönetsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

Cumhuriyetin 100. yılına giden süreçte Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri de iktidar tarafından yürütülen Kayyım uygulamalarıdır. Sandık demokrasisine gölge düşüren, yurttaşların Seçme ve Seçilme Hakkını yok sayan bu uygulama ile eşit yurttaşlık hakkını ortadan kaldırılmaktadır.

Kayyım uygulaması ile çoğulcu demokratik katılımın temsili olan meclisler feshedilmekte ve meclislerde temsil hakkı bulan gençlerin ve kadınların politikaya doğrudan katılımlarının önü kesilmektedir.

Tekçiliğe dayanan bu anlayış ile gençler geleceksiz, kadınlar güvencesiz bırakılmaktadır. Sadece belediyeler ile sınırlı kalmayan, ilk olarak Boğaziçi Üniversitesine ardından da sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilerin il başkanlığına yönelen bu uygulama ile Türkiye’de muhalif olan her kesimin bu yönetim biçimi ile yönetilmek istendiği iktidar tarafında aleni bir şekilde ortaya konulmuştur.

Bu nedenle asgari demokratik koşulların sağlanması adına sandıktan çıkan irade kabul edilmeli ve bu antidemokratik uygulama da bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.

Seçme ve Seçilme Hakkını ortadan kaldıran ve seçilmişlerin keyfi bir şekilde görevden alınmasının önünü açan 5393 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin Ek maddeleri yasadan çıkarılmalıdır.

Yukarıda bahsedilen tüm bu nedenlerden dolayı biz aşağıda imzası bulunanlar olarak kayyım uygulamasının ortadan kaldırılmasını ve kentimizi iradelerimizin yönetmesini talep ediyoruz. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.