PEMERATAAN LOKASI TEST UNTUK CORONA DI DAERAH DAERAH

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


tolong pemerataan alat test corona untuk daerah daerah agar mempermudah akses oleh masarakat awam .